De Protestantse Gemeente Joure maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Het werkgebied omvat de kerkelijke gemeenten Joure-Broek en de kerkdorpen Terkaple, Goingarijp, Akmarijp en Terherne. 

Als kerkgemeenschap proberen we er voor elkaar en voor anderen te zijn en hanteren daarbij in ons beleid een aantal uitgangspunten zoals verwoord elders op deze website, waar u ook uitgebreide informatie vindt over onze verdere activiteiten en regelmatige bijeenkomsten.

Wij willen een plaats zijn voor inspiratie en bezinning. Grondslag en inspiratie zijn de Bijbelverhalen, daarnaast kunnen er nog vele andere inspiratiebronnen zijn.

De hoopvolle, liefdevolle boodschap uit het Evangelie willen wij uitdragen naar de wereld om ons heen door daden van pastoraat en diaconaat. Dat wil zeggen geestelijke en materiële zorg voor onze medemens (binnen én buiten de kerk). Met aandacht, betrokkenheid en liefde voor mens, aarde en samenleving willen wij een zichtbare, bezielde en uitnodigende geloofsgemeenschap zijn. Een geloofsgemeenschap die geen enkel onderscheid maakt tussen mensen. Iedereen is welkom. Wij koesteren de diversiteit en zoeken de verbondenheid op een manier waarbij voor een ieder de nodige ruimte ontstaat.

Deze website is een uiting van het samen onderweg zijn.

Wilt u meer weten over onze gemeente, kijk dan rustig rond op de website. Wij hopen u/jou te mogen verwelkomen in één van onze diensten of één van onze activiteiten.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0