Ds. Christien Ferrari – van Schuppen

Ik ben geboren en opgegroeid in Haarlem. Na het afronden van de Gymnasiumopleiding ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en in Straatsburg (Frankrijk). Ik ben getrouwd met Uriël Ferrari en wij hebben twee kinderen, Camille en Vincent. In 1990 werd ik predikant in Rekken, in de Achterhoek. Na ruim 10 jaar werd ik predikant in Hengelo (Gelderland). Sinds augustus 2015 ben ik als één van de full time predikanten werkzaam in Joure.

(0513) 85 51 20
christien.ferrari@outlook.com


Ds. Peter Ros

Ik ben geboren in Rotterdam (1960) en groeide op in Lelystad. In 1982 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Sociale Academie te Zwolle. Na mijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, werkte ik vier jaar bij de Gemeentelijke Sociale Dienst te Arnhem.
Vervolgens ben ik verhuisd naar Emmeloord om theologie te gaan studeren in Kampen. In 1996 werd ik predikant in Alteveer-Kerkenveld en in 2002 in Hasselt. Sinds september 2017 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente van Joure c.a.
Ik ben getrouwd met Olevine en we hebben één dochter, Lisa. Zij woont en studeert in Amsterdam.

(0513) 85 67 02
peterros@pgjoure.nlPastor Corry Tigchelaar

Eens werkte ik op de z.g. Boekhoudafdeling van een grote verffabriek.  Intussen getrouwd, kinderen gekregen en dan wanneer mijn leven ondersteboven keert, kwamen vragen die mij naar de studie Theologie dreven. Ik deed deze (1993) op Windesheim in Zwolle, en eveneens de educatieve kant zodat ik Godsdienst mocht geven op VG onderwijs. Jaren geestelijk verzorger in gevangenis, daarna nog als geestelijk verzorger bij drugs- en drankverslaafden. Prachtig werk, zo te mogen werken aan de randen van de samenleving, maar tegelijk of later ook in verschillende Protestantse gemeenten. Onderwijl de 2 jarige cursus Contextueel Pastoraat, wat mij veel bracht en gebracht heeft.
Steeds opnieuw op zoek naar dat wat balans in ons leven kan geven, lang niet altijd gemakkelijk maar een uitdaging die mij beroert, en blijft verwonderen.

(06) 15 22 39 60
tigchelaar@pgjoure.nlDs. Tiny van der Schaaf

“Alle woord is omringd en bedreigd door de mogelijkheid van het misverstand. Met name het geschrevene.” Zo schrijft K.H. Miskotte in zijn boek Om het levende Woord. Het is een boek dat gaat over het uitleggen van de Bijbel, over het schrijven van een verkondiging. Maar ook al is alle woord omringd en bedreigd door het misverstand; om het Woord levend te houden, moeten wij ons er toch wel aan wagen om het te lezen, er over te praten en proberen uit te leggen. Voor mij als predikant, dienaar des Woords een uitdaging, gezien de woorden van Miskotte. Maar het is belangrijk om te laten zien dat dit oude Boek onze tijd ver vooruit is. Het is de moeite waard om er tijd in steken en het te lezen, voor troost en bemoediging, maar ook als richtingaanwijzer en spiegel. De Bijbel is voor mij de Bron als het gaat om gemeente-zijn op welke manier dan ook, kerkdiensten, diaconie, het beheren van geld, pastoraat, elkaar ontmoeten. In dit alles wordt voor mij het spoor van de Eeuwige zichtbaar.

Gegevens van ds. Tiny van der Schaaf zijn op te vragen via het Kerkelijk Bureau.