Ds. Christien Ferrari – van Schuppen

Ik ben geboren en opgegroeid in Haarlem. Na het afronden van de Gymnasiumopleiding ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en in Straatsburg (Frankrijk). Ik ben getrouwd met Uriël Ferrari en wij hebben twee kinderen, Camille en Vincent. In 1990 werd ik predikant in Rekken, in de Achterhoek. Na ruim 10 jaar werd ik predikant in Hengelo (Gelderland). Sinds augustus 2015 ben ik als één van de full time predikanten werkzaam in Joure.

(0513) 85 51 20
christien.ferrari@outlook.com


Ds. Peter Ros

Ik ben geboren in Rotterdam (1960) en groeide op in Lelystad. In 1982 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Sociale Academie te Zwolle. Na mijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, werkte ik vier jaar bij de Gemeentelijke Sociale Dienst te Arnhem.
Vervolgens ben ik verhuisd naar Emmeloord om theologie te gaan studeren in Kampen. In 1996 werd ik predikant in Alteveer-Kerkenveld en in 2002 in Hasselt. Sinds september 2017 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente van Joure c.a.
Ik ben getrouwd met Olevine en we hebben één dochter, Lisa. Zij woont en studeert in Amsterdam.

(0513) 85 67 02
peterros@pgjoure.nl


Pastor Oane Dijkstra

Ik ben Geboren in 1967 in Westergeest. Na een carrière in de commerciële sector ben in 2014 begonnen aan mijn studie theologie. Vervolgens ben ik als Pastor verbonden geweest aan de PKN Noardburgum en de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden. Sinds juni 2021 ben ik werkzaam bij de Protestantse Gemeente Joureca.  Ik ben getrouwd met Jantsje en samen hebben we twee kinderen en twee kleinkinderen.

(06) 21 93 47 23
dijkstra@pgjoure.nl


Protestantse Gemeente Joure c.a.

0