Wisseling Ambtsdragers 25 september 2022
Startweekend 10 september 2022
Pramendienst 3 juli 2022
Dienst aan het Tjeukemeer
Pinksterdienst in park Herema State
Doopdienst 22 mei 2022

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0