ContactpersoonAntsje Swart
Telefoon
Mobiel
Mailkoosenantsje@kpnmail.nl
Aantal medewerkers
Onderdeel vanKerkenraad

Elke sectie in de gemeente bestaat uit een aantal wijken. De wijken zijn verdeeld onder wijkmedewerkers die een ‘behapbaar’ aantal adressen (15-25) onder hun hoede hebben. Door deze verdeling  is het mogelijk dat de wijkmedewerkers de gemeenteleden in hun wijk ‘kennen’.  Zij houden contact met de mensen die daar behoefte aan  hebben.

Er is (digitaal) een ‘handreiking voor de wijkmedewerker’ beschikbaar (geschreven door de voorzitter van de pastorale raad), waarin  staat wat de werkzaamheden van een wijkmedewerker zijn.

Zo brengen ze bezoekjes aan nieuw ingekomen leden, bij ziekte, huwelijksjubilea, verjaardagen en geboorte en nemen bij memorabele gebeurtenissen een bloemetje of andere attentie mee. Soms is alleen ‘luisteren’ en ‘er zijn’ al voldoende om wat te betekenen voor de medemens.

De ouderlingen coördineren in hun sectie het werk van de wijkmedewerkers.  Zo sturen zij de ledenlijsten en mutaties door die zij van het kerkelijk bureau ontvangen, en zoeken zo nodig nieuwe wijkmedewerkers.

Ongeveer drie keer per jaar komen wijkmedewerkers, ouderling en dominee van een sectie bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, knelpunten te bespreken en gewoon om contact te houden met elkaar. Als gemeenteleden willen weten wie hun ouderling of wijkmedewerker is, kunnen ze dat vinden in het jaarboekje van de kerk.
Het werk van een wijkmedewerker is een onmisbare schakel in het pastorale werk!

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0