ContactpersoonAntsje Swart
Telefoon
Mobiel
Mailkoosenantsje@kpnmail.nl
Aantal medewerkersca. 15
Onderdeel vanKerkenraad

Ouderlingen

Ouderlingen, wat doen die eigenlijk….?
De meeste mensen weten wel dat ouderlingen op zondagen  voorin de kerk zitten, een kaars aansteken bij de afkondiging van een overlijden, en naar kerkenraadsvergaderingen gaan. Een uitgebreidere beschrijving van ouderlingtaken staat in de zogenaamde  ‘Handreiking ambts- en taakdragers’.

Het belangrijkste werk is misschien wel: aandacht en zorg voor het wel en wee van de gemeenteleden en zorgen voor verbinding. Een bezoekje van dominee/pastor, wijkmedewerker of ouderling kan heel waardevol zijn voor een ziek of eenzaam gemeentelid.

Pastorale Raad

Alle ouderlingen komen ongeveer  drie à vier keer per jaar bijeen in de zogenaamde ‘Pastorale Raad’. Die bestaat uit ouderlingen en een pastor/dominee.  Een van de ouderlingen is vaste voorzitter (en is tevens lid van het moderamen). De voorzitter stelt voor elke bijeenkomst van de pastorale raad een agenda op, de dominee bereidt een bezinningsonderwerp voor, en een van de ouderlingen notuleert  wat er op de bijeenkomst besproken wordt. De raad neemt niet zozeer besluiten, maar geeft wel adviezen. Als er ergens geld voor nodig is, vraagt de voorzitter zo nodig toestemming aan de  kerkrentmeesters.

Verbinding

Waarom komt de pastorale raad bij elkaar? “We komen bijeen om ervaringen uit te wisselen, elkaar te bemoedigen en te (ver)sterken”, aldus de voorzitter. Soms is er een thema-avond voor het hele pastorale team (inclusief wijkmedewerkers). Bijvoorbeeld: ‘Hoe voer ik een goed gesprek ‘. De opgedane kennis en tips tijdens zulke avonden komen vaak goed van pas bij het brengen van bezoekjes aan gemeenteleden.

Er zijn echter meer  ‘verbindingstaken’ voor de pastorale raad.  Zo organiseert een groepje ouderlingen, samen met de dominee/pastor, de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomsten voor de hele gemeente. Verder zorgt de raad tegenwoordig ook voor een kerstkaart voor de gemeenteleden.

Om het pastorale team zo compleet mogelijk te houden, zoekt en benadert de voorzitter nieuwe ouderlingen.

Een ouderling  heeft in een sectie soms wel meer dan honderd adressen. Daarom is het heel fijn en onmisbaar dat ook wijkmedewerkers een groot deel van het bezoekwerk op zich nemen. Zo werken dominees/pastores, ouderlingen en wijkmedewerkers samen om iedereen die daar behoefte aan heeft, een stukje aandacht te geven vanuit de kerk. 

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0