ContactpersoonFrank Kloek
Telefoon(0513) 41 35 38
Mobiel(06) 28 37 11 45
Mailf.kloek@ziggo.nl
Aantal medewerkers3
Onderdeel vanKerkenraad

Fotografie in de kerk

Beelden zijn een belangrijke vorm van communicatie. Vandaar dat op verzoek in en rondom de kerkdienst gefotografeerd wordt, bijvoorbeeld tijdens  speciale diensten.
We hebben een vaste fotograaf, nl. Frank Kloek. (Mocht hij niet aanwezig kunnen zijn, dan vraagt hij een ander gemeentelid om zijn taak over te nemen.) Frank probeert zo onopvallend mogelijk foto’s te maken, zodat het niet storend is voor de aanwezigen. Voorafgaand aan een doopdienst wordt er met de doopouders afgesproken dat alleen onze vaste fotograaf foto’s maakt, dit om te voorkomen dat er meerdere mensen rondlopen met een camera.  Er worden ook foto’s gemaakt bij andere  activiteiten binnen onze gemeente, zoals tijdens het startweekend, kliederkerk, maar ook van liturgische bloemschikkingen en de jaarlijkse foto’s van onze pastores enz.

De foto’s kunnen worden geplaatst op onze Facebookpagina, website  en in ons kerkblad Fragmint.
We nemen de privacyregelgeving in acht, mocht er iemand zijn, die liever niet gefotografeerd wil worden, dan kan hij/zij dat aangeven aan de fotograaf.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0