ContactpersoonRients Feenstra
Telefoon
Mobiel(06) 21 34 70 96
Mailvoorzitter@pgjoure.nl
Aantal medewerkersca. 30 waarvan 6 in het moderamen
Onderdeel van

De kerkenraad is het bestuur van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en komt ca. 6 keer per jaar bijeen.

In de kerkenraad zitten alle ambtsdragers die in de kerk werkzaam zijn.  Ouderlingen, diakenen en pastores. Het moderamen bestaat uit de voorzitters van de kerkenraad, pastorale raad, college van diakenen, college van kerkrentmeesters aangevuld met een pastor en scriba.

Ieder gemeente lid is “geroepen” om de opdracht van Christus in de wereld vorm en inhoud te geven en de kerkenraad heeft daarin een coördinerende rol.

Het moderamen roept de kerkenraad bijeen en bereidt de agenda voor. De dagelijkse zaken zijn gedelegeerd aan het moderamen maar besluiten worden door de kerkenraad genomen.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0