God heeft geen andere handen dan de onze. (Dorothee Sölle)

Diaconaat betekent (vrij vertaald) ‘hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’.

Binnen de Protestantse Gemeente Joure ondersteunen wij financieel o.a. onze ouderenzorg, het jeugdwerk, bloemengroeten, aanloophuizen en hospices in de omgeving.
Via onze ZWO (Zendingswerk, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) geven wij financiële hulp aan projecten verder weg.

Via de landelijke Protestantse Kerk ondersteunen wij projecten van Kerk in Actie dichtbij en ver weg en willen we delen wat ons gegeven is.
Ook praktisch bieden wij, af en toe, hulp zoals aan het huiskamer project van het Leger des Heils, vakantieweken, World Servants etc.

Vertegenwoordigers uit de kerken van de voormalige gemeente Skarsterlân vormen samen ‘Stichting Diaconale werkgroep  Solidair Skarsterlân’. Vanuit deze werkgroep wordt er ‘hulp geboden aan wie geen helper heeft’ d.m.v. de Voedselbank, stille hulp en de jaarlijkse kerstpakkettenactie.

Wilt u onze diaconie beter leren kennen? Neem dan contact op met een van onze voorzitter.
Chris de Wolf, voorzitter Diaconie

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0