ContactpersoonBen de Jong Joke v/d Bos
Telefoon(0513) 41 38 91(0513) 41 33 76
Mobiel(06) 80 11 51 56
Mailfragmint@pgjoure.nl
Aantal medewerkers5
Onderdeel vanKerkrentmeesters

De redactie van Fragmint probeert eenmaal in de maand een aantrekkelijk magazine samen te stellen om de gemeente te informeren over wat er zo allemaal reilt en zeilt.

Een grote hulp daarbij is het opmaakprogramma van De Zalige Zalm, een bureau voor geloofscommunicatie in Deventer.

Elke maand hebben de vijf redactieleden overleg over wie welke rubriek verzorgt in het kerkblad en is er een week lang een levendig overleg over de kopij en hoe dat het goed verzorgd online komt te staan. De beide hoofdredacteuren zetten tenslotte de puntjes op de i.

Als de deadline is bereikt, wordt het kerkblad afgedrukt door bemiddeling van De Zalige Zalm en een week later worden de kerkbladen afgeleverd bij de drukkerij in de Oerdracht, waar de bezorgers hun ‘wijk’ afhalen. De bezorgploeg is een bont gezelschap van oudere en jongere gemeenteleden, die voor een ‘minimumuitkering’ de kerkbladen dan netjes rondbrengen.

De kopij kan ingeleverd worden op het correspondentieadres van de redactie: fragmint@pgjoure.nl.

De redactie ziet er nauwgezet op toe, dat de artikelen voor het kerkblad beperkt blijven tot 350 woorden, uitzonderingen daargelaten en dat de kopij beperkt wordt tot wat er in de eigen kerkgebouwen gebeurt of door de eigen kerkelijke organisatie wordt georganiseerd. Bij uitzondering worden artikelen die buiten het plaatselijk kerkelijk gebeuren vallen, opgenomen. Naast de informatievoorziening probeert de redactie ook altijd een element van bezinning in het kerkblad op te nemen, zoals een meditatie, een column of een mooie inhoudelijke bijdrage. Voordat de kopij ‘de deur uitgaat’, komt in de regel de redactie een uurtje bijeen om elkaar even te zien en wat ervaringen uit te wisselen. Eenmaal in het jaar is de drukkerij daar ook bij aanwezig. Want, al werk je veelal op je eigen computer, je vormt wel een team en dat wil je dan ook even weten.