Het reglement en de tarievenlijst aangaande de begraafplaats is hier te downloaden

Melden

Per 1-7-2019:
Willen de volgende rechthebbenden zich melden
bij de beheerder vóór 1-1-2021 om ruiming te voorkomen:
nu voor 1-1-2022 ivm CORONA pandemie
Graven: B-11 + B12 dhr. S. de Vries uit Zuidbroek
Graven: E-16 + E-17 dhr. N.K. Hoekstra uit Balkbrug
Graven: F-10 + F-11 dhr. D. de Vries uit Leeuwarden
Graven: G-04 + G-05 dhr. S. van der Meulen uit Leeuwarden
Graf: J-14 dhr. J. van der Feer uit Wilnis

Informatie:
College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Joure ca.
Kerkelijk bureau: De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 45, Joure
Postbus 95, 8500 AB Joure. Website: pgjoure.nl
(0513) 41 80 15
kerkelijkbureau@pgjoure.nl
Open: maandag t/m donderdag van 9-11 uur

Beheerder namens C.v.K. van de Prot. Gemeente Joure ca.:
Fam. Mulder, it Noard 6, 8512 AE Broek
✆ (0513) 41 20 81

(06) 53 96 37 78
broek@pgjoure.nl

Zie ook debroek.online