Agenda optredens

datumstart omplaatssoort optreden van de Cantorij
18 september 20229.30 uurHvB kerkVredesdienst
16 oktober 20229.30 uurDe Oerdrachtkerkdienst
30 oktober 20229.30 uurHvB kerkFryske Tjinst
20 november 20229.30 uurDe OerdrachtLaatste zondag kerkelijk jaar
11 december 202219.00 uurHvB kerkCarols

De Cantorij is ter ondersteuning van de toenmalige liturgische vernieuwingen opgericht in 1970 op initiatief van de Hervormde predikant ds. K. van Endt, met zijn gedenkwaardige woorden:
“dat door de Cantorij de lofzang tot eer van God tot in lengte van dagen gaande gehouden zal worden”.
Na de fusie in 2008 tussen de Hervormde Gemeente Joure c.a. en de Gereformeerde Kerk van Joure tot Protestantse Gemeente Joure ca, is de Cantorij óók verder gegaan onder de naam:
Cantorij Protestantse Gemeente Joureca

In beide kerken – Hobbe van Baerdt Tsjerke en De Oerdracht wordt, in overleg met de pastores, met regelmaat medewerking verleend aan ochtend- en avonddiensten.
Tevens verzorgt de Cantorij op verzoek ook haar medewerking aan diensten in bijvoorbeeld de Broekster Tsjerke of in verzorgingstehuis De Flecke en worden kleine concerten gehouden met andere koren van onze dirigente Grietje Dam-Riemersma.

Samenstelling:
De Cantorij bestaat uit een enthousiaste groep van 27 zangers:
9 sopranen, 10 alten, 4 tenoren en 4 bassen.
Daar kunnen nog wel enkele hoge sopranen, bassen en tenoren bij.
Voelt u zich geroepen om met deze zeer gemotiveerde leden mee te zingen?
Neem dan contact op met onze voorzitter:
Margreet Kossen
Mailadres: cantorij@pgjoure.nl
Telefoon: (06) 22 52 71 13

Een kleine greep uit het repertoire

Spirit Of The Living God
By Jo O Hear
Tibie Paiom

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0