ContactpersoonJantsje & Piet Wiersma
Telefoon(0513) 41 61 00
Mobiel
Mailoerdracht@pgjoure.nl
Aantal medewerkers5
Onderdeel vanKerkrentmeesters

Koster in deze tijd is de gastheer/vrouw zijn in de kerk en bij alle activiteiten die er plaatsvinden.
Spilfunctie is natuurlijk het ruim beschikbaar hebben van koffie/thee als teken van die gastvrijheid. De koffie wordt al vaak in de keuken geserveerd aan een ieder die zich meldt in de kerk voor wat dan ook.

Maar daar stopt het niet. Alle huishoudelijke zaken en klein-onderhoud worden door het team uitgevoerd. Ook kunt u bij ons terecht voor vergaderingen, concerten, lezingen, rouw- en trouwdiensten.
Daarnaast zijn er oproepkrachten voor het schoonmaken, koffieschenken op de zondag en andere grote activiteiten. De 5 kosters werken in een roulerend schema in de beide kerken: De Oerdracht en de Hobbe van Baerdt.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0