ContactpersoonFrits Pasveer
Telefoon(0513) 41 50 41
Mobiel
Mailfrejanpas@outlook.com
Aantal medewerkers6
Onderdeel vanKerkrentmeesters

Archief gaat digitaal.

Het archief van onze kerken is verzameld in afgesloten kamers voor als het ooit weer eens nodig mocht zijn. De kaften zijn veelal donkerbruin zoals het past bij historische werken.

Conform landelijke afspraken moet alles gerubriceerd worden in een archief-programma. Daarna wordt het papieren archief overgedragen aan de burgerlijke gemeente. Het archief vanuit de Oerdracht is helaas niet compleet omdat veel door de brand in 1994  verloren is gegaan.

Het archief na de fusie is digitaal maar het is een hele klus om dat te ordenen en zonodig over te zetten naar pdf zodat we geen oude computer nodig hebben om het weer te kunnen lezen.
Het digitale archief wordt gevuld en onderhouden door de scriba Sabe Kracht.