FACEBOOK BERICHTEN

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 dag geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

2 dagen geleden
Protestantse Gemeente Joure

Tien dagen na Hemelvaart vieren de Jouster kerken zondag Pinksteren in park Heremastate. Ze hopen dat er ook veel campinggasten komen en mensen die met de boot in Joure of omgeving liggen.
,,Een vrolijk en veelkleurig feest moet het worden”, vertelt dominee Christien Ferrari, die een van de voorgangers is. ,,In tien stappen en in tien woorden vertellen we wat Pinksteren betekent.”
Woorden die daarbij horen zijn bijvoorbeeld vuur, inspiratie en duif, verwijzend naar het pinkster-evangelie. Ook Theo de Jong en lector Tonny Terpstra werken aan de dienst mee. Muziek is er van de #jousterfanfare en voor de kinderen is er een eigen programma.
,,Na de dienst drinken we met elkaar koffie en thee.” Aan de bezoekers wordt gevraagd om dat zelf mee te nemen. Ferrari hoopt dat er veel belangstelling voor de dienst zal zijn: ,,Neem de buren of de hele straat of campinggasten en bootjevaarders mee.”
Aanvang van de pinksterdienst is 10.00 uur.
... Laat meer zienLaat minder zien

Tien dagen na Hemelvaart vieren de Jouster kerken zondag Pinksteren in park Heremastate. Ze hopen dat er ook veel campinggasten komen en mensen die met de boot in Joure of omgeving liggen.
,,Een vrolijk en veelkleurig feest moet het worden”, vertelt dominee Christien Ferrari, die een van de voorgangers is. ,,In tien stappen en in tien woorden vertellen we wat Pinksteren betekent.”
Woorden die daarbij horen zijn bijvoorbeeld vuur, inspiratie en duif, verwijzend naar het pinkster-evangelie. Ook Theo de Jong en lector Tonny Terpstra werken aan de dienst mee. Muziek is er van de #jousterfanfare en voor de kinderen is er een eigen programma.
,,Na de dienst drinken we met elkaar koffie en thee.” Aan de bezoekers wordt gevraagd om dat zelf mee te nemen. Ferrari hoopt dat er veel belangstelling voor de dienst zal zijn: ,,Neem de buren of de hele straat of campinggasten en bootjevaarders mee.”
Aanvang van de pinksterdienst is 10.00 uur.

Jij komt toch ook? ... Laat meer zienLaat minder zien

1 maand geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Welkom! ... Laat meer zienLaat minder zien

Welkom!
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Ook u/jij bent van harte welkom!Een nieuwe maand, dus ook een nieuw activiteitenoverzicht!
Je bent van harte welkom!
... Laat meer zienLaat minder zien

Ook u/jij bent van harte welkom!
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Geef je nog snel op! ... Laat meer zienLaat minder zien

Geef je nog snel op!
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

PAASONTBIJT op Eerste Paasdag 9 april a.s.

Om 08.30 uur zullen we samen genieten van een feestelijk paasontbijt in de ontmoetingsruimte van de Oerdracht. Iedereen en vooral gezinnen worden daarvoor uitgenodigd. Het is de bedoeling dat we gaan delen, maar niet overhouden. Dus neem mee wat je zelf op kunt eten en deel dit met anderen door het op de gezamenlijke tafel te zetten. Ook graag bord, bestek en beker meenemen en eventueel een mooi paaskleed voor over de tafel. De tafels worden versierd met narcissen, die later in de dienst door de kinderen in het opstandingskruis worden gestoken. Wij zorgen voor eieren, thee en melk. Aansluitend zal om 10.00 uur de kerkdienst plaatsvinden.
Graag jouw/jullie deelname opgeven bij Chris de Wolf,
06-51812592, bij voorkeur via de mail cdewolf@home.nl
De voorbereidingscommissie, Albertje, Oane, Chris
... Laat meer zienLaat minder zien

PAASONTBIJT op Eerste Paasdag 9 april a.s. 

Om 08.30 uur zullen we samen genieten van een feestelijk paasontbijt in de ontmoetingsruimte van de Oerdracht. Iedereen en vooral gezinnen worden daarvoor uitgenodigd. Het is de bedoeling dat we gaan delen, maar niet overhouden. Dus neem mee wat je zelf op kunt eten en deel dit met anderen door het op de gezamenlijke tafel te zetten. Ook graag bord, bestek en beker meenemen en eventueel een mooi paaskleed voor over de tafel. De tafels worden versierd met narcissen, die later in de dienst door de kinderen in het opstandingskruis worden gestoken. Wij zorgen voor eieren, thee en melk. Aansluitend zal om 10.00 uur de kerkdienst plaatsvinden.
Graag jouw/jullie deelname opgeven bij Chris de Wolf, 
06-51812592, bij voorkeur via de mail cdewolf@home.nl
De voorbereidingscommissie, Albertje, Oane, Chris
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Wij wensen u een goede Stille Week toe.
In deze week voor Pasen zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond drie korte vespers om 19.30 uur. Deze zijn niet online te bekijken of achteraf te bekijken.
Op Witte Donderdag zullen we het Heilig Avondmaal vieren om 19.30 uur. Op de ochtend van Goede Vrijdag zal het Heilig Avondmaal aan tafels gevierd worden om 09.30 uur.
Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst.
Op Stille Zaterdag hebben we om 21.30 uur een viering.
Alle diensten worden in de Hobbe van Baerdt Tsjerke gehouden. Vanaf Witte Donderdag kunt u de diensten ook rechtstreeks (of op een later tijdstip) volgen via onze website www.pgjoure.nl.
Eerste Paasdag zullen we, na het Paasontbijt, om 10 uur een feestelijke viering hebben in de Oerdracht.
U bent van harte welkom!
... Laat meer zienLaat minder zien

Wij wensen u een goede Stille Week toe. 
In deze week voor Pasen zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond drie korte vespers om 19.30 uur. Deze zijn niet online te bekijken of achteraf te bekijken. 
Op Witte Donderdag zullen we het Heilig Avondmaal vieren om 19.30 uur. Op de ochtend van Goede Vrijdag zal het Heilig Avondmaal aan tafels gevierd worden om 09.30 uur. 
Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst. 
Op Stille Zaterdag hebben we om 21.30 uur een viering. 
Alle diensten worden in de Hobbe van Baerdt Tsjerke gehouden. Vanaf Witte Donderdag kunt u de diensten ook rechtstreeks (of op een later tijdstip) volgen via onze website www.pgjoure.nl. 
Eerste Paasdag zullen we, na het Paasontbijt, om 10 uur een feestelijke viering hebben in de Oerdracht. 
U bent van harte welkom!
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Palmpasen 2023! Wat heerlijk dat er zoveel kinderen waren en een Palmpasenstok hebben gemaakt 🤩. Dienst gemist? Kijk m terug via onze website www.pgjoure.nl. De moeite waard! ... Laat meer zienLaat minder zien

Palmpasen 2023! Wat heerlijk dat er zoveel kinderen waren en een Palmpasenstok hebben gemaakt 🤩. Dienst gemist? Kijk m terug via onze website www.pgjoure.nl. De moeite waard!
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

2 april zesde zondag van de 40dagentijd
Palmzondag, aanvang dienst 09.30 uur in de Oerdracht
Kleur: wit
Lezing: Matteüs 21:1-11
Illustratie: Willemke Brouwer

Palmzondag is eigenlijk een ruwe samenvatting van alles wat er rond Pasen te beleven valt. Jezus wordt als koning geëerd. Feest. Maar direct daarna lijkt er een mes te vallen dat het verhaal doormidden snijdt. Want dan volgen er grote woorden als lijden,
goddeloosheid en nederigheid. Voor je het goed en wel in de gaten hebt, zit je midden in het verhaal van het einde van Jezus.
Langs de kant van de weg gestaan en uit onze schoenen kroop de hoop omhoog op eindelijk, nu, iemand die wist en verstond waar wij op hoopten. Een man met het gezicht van God, een man op een ezel. Een koning! We roepen en lachen erbij, een theater van vrolijkheid, carnaval in de stad. en man op een ezel, met voeten die bijna over de grond slepen. Een koning. Jawel. En – met de takken van de bomen – zijn we schaterlachend over straat gerold. Hebben onze buik moeten vasthouden van het lachen, zoveel lachen doet pijn. Hosanna! Koning op een ezel. In de vrolijkheid van het moment neemt hij de lofzang aan. Voor even geen tweede gedachten aan naderend onheil en wolk van angst. Kom op, stenen van de straat, tegels van het perron doe mee, schreeuw mee: hier is de koning! Maar na zoveel lachen treedt onherroepelijk een wat droeve stilte in, uitgelachen, zoute sporen op de wangen. En nu?
Hij staart over onze hoofden heen in de verte, de glimlach nog op zijn lippen maar de tranen komen niet meer van het lachen.

(Uit: Intercity bestemming Pasen)
... Laat meer zienLaat minder zien

2 april zesde zondag van de 40dagentijd
Palmzondag, aanvang dienst 09.30 uur in de Oerdracht
Kleur: wit
Lezing: Matteüs 21:1-11
Illustratie: Willemke Brouwer

Palmzondag is eigenlijk een ruwe samenvatting van alles wat er rond Pasen te beleven valt. Jezus wordt als koning geëerd. Feest. Maar direct daarna lijkt er een mes te vallen dat het verhaal doormidden snijdt. Want dan volgen er grote woorden als lijden, 
goddeloosheid en nederigheid. Voor je het goed en wel in de gaten hebt, zit je midden in het verhaal van het einde van Jezus. 
Langs de kant van de weg gestaan en uit onze schoenen kroop de hoop omhoog op eindelijk, nu, iemand die wist en verstond waar wij op hoopten. Een man met het gezicht van God, een man op een ezel. Een koning! We roepen en lachen erbij, een theater van vrolijkheid, carnaval in de stad. en man op een ezel, met voeten die bijna over de grond slepen. Een koning. Jawel. En – met de takken van de bomen – zijn we schaterlachend over straat gerold. Hebben onze buik moeten vasthouden van het lachen, zoveel lachen doet pijn. Hosanna! Koning op een ezel. In de vrolijkheid van het moment neemt hij de lofzang aan. Voor even geen tweede gedachten aan naderend onheil en wolk van angst. Kom op, stenen van de straat, tegels van het perron doe mee, schreeuw mee: hier is de koning! Maar na zoveel lachen treedt onherroepelijk een wat droeve stilte in, uitgelachen, zoute sporen op de wangen. En nu?
Hij staart over onze hoofden heen in de verte, de glimlach nog op zijn lippen maar de tranen komen niet meer van het lachen.

(Uit: Intercity bestemming Pasen)
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

26 maart: Vijfde zondag v an de 40dagentijd
Zondag ‘Judica’ (Doe mij recht, Psalm 43:1)
Kleur: paars of rood
Lezing: Johannes 11
Illustratie: Willemke Brouwer

Ook deze zondag weer een uitgebreid verhaal uit het evangelie naar Johannes. Lazarus, de broer van Martha en Maria wordt door Jezus uit de dood opgewekt, maar er gaat heel wat aan vooraf. Jezus aarzelt om te komen, wacht naar het schijnt te lang.
Er klinken vragen en verwijten en er is veel verwarring. Lazarus is dood en ligt al vier dagen in zijn graf. En dan roept Jezus hem tevoorschijn. De vragen en verwijten van de mensen, hun klagen en rouwen, dat begrijp ik. Daarin komt het verhaal heel dichtbij, dat kennen wij ook. Maar die andere kant, dat wat Jezus doet, een dode die opstaat, dat hoort niet tot mijn werkelijkheid. Jezus vraagt om geloof. En dat is lastig. Want wat is dan, geloven?

Willem Barnard schreef onderstaand lied in het jaar 2000 voor de theoloog Dirk Monshouwer, enkele weken voordat de laatste zou overlijden. Het is een gebed, een vraag om te mogen schuilen in de schaduw van Gods hand. Tegelijkertijd is de dood onontkoombaar aanwezig, net als in het verhaal van Lazarus: ‘al zijn wij dood, zo dood als as’. En naast vertrouwen krijgen ook twijfel en verwarring een plaats: ‘Als Gij er zijt... Kom dan’. En: ‘kom niet te laat..’. Het zijn de woorden van Martha en Maria uit Johannes 11. Maar vooral staat er dat ene, mooie, centrale zinnetje: ‘Gij kunt u toch in ons verplaatsen?’ Misschien is dat wel wat er deze zondag vooral van ons gevraagd wordt om te geloven?!

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
– vuur is te heilig en te hevig –
geef ons de schaduw van uw hand
om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,
​die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.
(Liedboek lied 948)
... Laat meer zienLaat minder zien

26 maart: Vijfde zondag v an de 40dagentijd
Zondag ‘Judica’ (Doe mij recht, Psalm 43:1)
Kleur: paars of rood
Lezing: Johannes 11
Illustratie: Willemke Brouwer

Ook deze zondag weer een uitgebreid verhaal uit het evangelie naar Johannes. Lazarus, de broer van Martha en Maria wordt door Jezus uit de dood opgewekt, maar er gaat heel wat aan vooraf. Jezus aarzelt om te komen, wacht naar het schijnt te lang. 
Er klinken vragen en verwijten en er is veel verwarring. Lazarus is dood en ligt al vier dagen in zijn graf. En dan roept Jezus hem tevoorschijn. De vragen en verwijten van de mensen, hun klagen en rouwen, dat begrijp ik.  Daarin komt het verhaal heel dichtbij, dat kennen wij ook. Maar die andere kant, dat wat Jezus doet, een dode die opstaat, dat hoort niet tot mijn werkelijkheid. Jezus vraagt om geloof. En dat is lastig. Want wat is dan, geloven? 

Willem Barnard schreef onderstaand lied in het jaar 2000 voor de theoloog Dirk Monshouwer, enkele weken voordat de laatste zou overlijden. Het is een gebed, een vraag om te mogen schuilen in de schaduw van Gods hand. Tegelijkertijd is de dood onontkoombaar aanwezig, net als in het verhaal van Lazarus: ‘al zijn wij dood, zo dood als as’. En naast vertrouwen krijgen ook twijfel en verwarring een plaats: ‘Als Gij er zijt... Kom dan’. En: ‘kom niet te laat..’. Het zijn de woorden van Martha en Maria uit Johannes 11. Maar vooral staat er dat ene, mooie, centrale zinnetje: ‘Gij kunt u toch in ons verplaatsen?’ Misschien is dat wel wat er deze zondag vooral van ons gevraagd wordt om te geloven?!

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
– vuur is te heilig en te hevig –
geef ons de schaduw van uw hand
om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,
​die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.
(Liedboek lied 948)
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

HERINNERING:
Op zaterdag 25 maart a.s. wordt er in de Oerdracht weer een kledingruil georganiseerd. Nette kleding die niet meer past of bevalt, kan geruild worden tegen kleding die door andere deelnemers is ingebracht. Het gaat om heren-, dames-, kinder-, en
babykleding, schoenen en tassen.
Kledingstukken kunnen 's ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Oerdracht gebracht worden. Voor de ingeleverde kleding ontvang je dan punten, waarmee je 's middags tussen 13.00 en 15.00 uur andere kleding kan uitzoeken. De ingebrachte kleding
moet schoon, heel en eigentijds zijn. Dit wordt gecontroleerd bij inname. Kleding die aan bovengenoemde criteria voldoet mag
men ook schenken zonder ruil. Kleding die overblijft gaat naar Roemenie via de hulporganisatie 'Stichting Groningen, Friesland, Drenthe voor Roemenië'. De kleding is daar nog steeds hard nodig.
Duurzaamheid en bewustwording. Goed voor deze wereld en jezelf!
Meer informatie bij
Janny Zijlstra, tel. 413917
Hinke Dijkstra, tel. 418775
Annie Elsinga, tel. 414919
... Laat meer zienLaat minder zien

HERINNERING:
Op zaterdag 25 maart a.s. wordt er in de Oerdracht weer een kledingruil georganiseerd. Nette kleding die niet meer past of bevalt, kan geruild worden tegen kleding die door andere deelnemers is ingebracht. Het gaat om heren-, dames-, kinder-, en
babykleding, schoenen en tassen.
Kledingstukken kunnen s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Oerdracht gebracht worden. Voor de ingeleverde kleding ontvang je dan punten, waarmee je s middags tussen 13.00 en 15.00 uur andere kleding kan uitzoeken. De ingebrachte kleding
moet schoon, heel en eigentijds zijn. Dit wordt gecontroleerd bij inname. Kleding die aan bovengenoemde criteria voldoet mag
men ook schenken zonder ruil. Kleding die overblijft gaat naar Roemenie via de hulporganisatie Stichting Groningen, Friesland, Drenthe voor Roemenië.  De kleding is daar nog steeds hard nodig.
Duurzaamheid en bewustwording. Goed voor deze wereld en jezelf!
Meer informatie bij 
Janny Zijlstra, tel. 413917
Hinke Dijkstra, tel. 418775
Annie Elsinga, tel. 414919
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Ons gemeentelid, Hein van Dijk, komt a.s. dinsdag over zijn werk bij de brandweer vertellen! Komt u ook luisteren? Wolkom!Dinsdag 21 maart komt Hein van Dijk, brandweerman, naar onze Huiskamer om over zijn werk te vertellen! Je bent van harte welkom vanaf 10 uur, we starten met een bak koffie/thee en rond 10.15 uur start Hein met zijn verhaal. Vragen stellen mag natuurlijk! ... Laat meer zienLaat minder zien

Ons gemeentelid, Hein van Dijk, komt a.s. dinsdag over zijn werk bij de brandweer vertellen! Komt u ook luisteren? Wolkom!
2 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

19 maart: Vierde zondag van de 40dagentijd
Zondag: ‘Laetare’ (Verheug u, Jes 66:10)
Kleur: paars of roze
Lezing: Johannes 9
Illustratie: #willemkebrouwer

Een van de mooie dingen in het evangelie van Johannes is dat hij uitgebreid de tijd neemt om een verhaal te vertellen. Zo ook in dit hoofdstuk over een blindgeborene die door Jezus wordt gelezen. En het bijzondere van dit verhaal is vooral dat Jezus zelf na vers 7 uit beeld verdwijnt. De focus ligt helemaal op de man die blindgeboren en door Jezus genezen is. Hij vertelt een paar keer wat hem is overkomen, en dat gebeurt niet zonder de nodige humor. Als hij de eerste keer door de Farizeeën gehoord wordt,
houdt hij zich strikt aan de feiten: dit is wat er is gebeurd. Ik kan er niet om heen, maar u ook niet. De tweede keer is hij vrijmoediger en gaat zelfs vragen stellen: ‘wat vreemd dat u dat niet begrijpt....?’ En: ‘als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ Een moderne romanschrijver zou zeggen dat de man een psychologische ontwikkeling doormaakt, hij groeit. Hij is steeds minder bang. Hij ziet het steeds helderder, niet alleen wat hem is overkomen, maar ook hoe zijn omgeving daarop reageert, hoe de wereld in elkaar zit. Aan het eind verschijnt Jezus nog even op het toneel. En als een soort van conclusie aan het verhaal wordt dan de vraag gesteld: wat is nu eigenlijk blind zijn? Wat zie je, waar kijk je naar, wat wil je zien en wat wil je niet zien? Wat zit in mijn dode hoek? Waar ben ik blind voor, kijk ik langs heen? Zijn we niet allemaal in zekere zin blindgeboren en wie opent ons de ogen voor Gods koninkrijk?
... Laat meer zienLaat minder zien

19 maart: Vierde zondag van de 40dagentijd
Zondag: ‘Laetare’ (Verheug u, Jes 66:10)
Kleur: paars of roze
Lezing: Johannes 9
Illustratie: #willemkebrouwer

Een van de mooie dingen in het evangelie van Johannes is dat hij uitgebreid de tijd neemt om een verhaal te vertellen. Zo ook in dit hoofdstuk over een blindgeborene die door Jezus wordt gelezen.  En het bijzondere van dit verhaal is vooral dat Jezus zelf na vers 7 uit beeld verdwijnt. De focus ligt helemaal op de man die blindgeboren en door Jezus genezen is. Hij vertelt een paar keer wat hem is overkomen, en dat gebeurt niet zonder de nodige humor. Als hij de eerste keer door de Farizeeën gehoord wordt, 
houdt hij zich strikt aan de feiten: dit is wat er is gebeurd. Ik kan er niet om heen, maar u ook niet. De tweede keer is hij vrijmoediger en gaat zelfs vragen stellen: ‘wat vreemd dat u dat niet begrijpt....?’ En: ‘als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ Een moderne romanschrijver zou zeggen dat de man een psychologische ontwikkeling doormaakt, hij groeit. Hij is steeds minder bang. Hij ziet het steeds helderder, niet alleen wat hem is overkomen, maar ook hoe zijn omgeving daarop reageert, hoe de wereld in elkaar zit. Aan het eind verschijnt Jezus nog even op het toneel. En als een soort van conclusie aan het verhaal wordt dan de vraag gesteld: wat is nu eigenlijk blind zijn? Wat zie je, waar kijk je naar, wat wil je zien en wat wil je niet zien? Wat zit in mijn dode hoek? Waar ben ik blind voor, kijk ik langs heen? Zijn we niet allemaal in zekere zin blindgeboren en wie opent ons de ogen voor Gods koninkrijk?
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Ja!! De interne verhuizing is achter de rug 🤩.
Onze winkel met tweedehandskleding is vanaf nu open voor iedereen tijdens onze openingstijden:
maandag van 13 tot 15 uur
dinsdag van 10 tot 12 uur
donderdag van 10 tot 13 uur.
Kom gerust eens sneupen! Je bent van harte welkom en blijf dan ook gezellig een kopje koffie/thee drinken.
... Laat meer zienLaat minder zien

3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

#durftevragen
Is er iemand die een geschikte kast heeft om een deelkast te beginnen bij de Mix?Al enige tijd is er een deelkast bij de Hobbe van Baerdt Tsjerke, wij willen ook graag een bij de Mix, Brugstraat 1. Heeft iemand misschien een geschikte kast? #durftevragen
... Laat meer zienLaat minder zien

#durftevragen
Is er iemand die een geschikte kast heeft om een deelkast te beginnen bij de Mix?
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Op zaterdag 25 maart a.s. wordt er in de Oerdracht
weer een kledingruil georganiseerd.
Nette kleding die niet meer past of bevalt, kan geruild
worden tegen kleding die door andere deelnemers is
ingebracht. Het gaat om heren-, dames-, kinder-, en
babykleding, schoenen en tassen.
Kledingstukken kunnen 's ochtends tussen 10.00 en
12.00 uur naar de Oerdracht gebracht worden. Voor de ingeleverde kleding ontvang je dan punten, waarmee je 's middags tussen 13.00 en 15.00 uur andere kleding kan uitzoeken. De ingebrachte kleding
moet schoon, heel en eigentijds zijn. Dit wordt gecontroleerd bij inname. Kleding die aan bovengenoemde criteria voldoet mag
men ook schenken zonder ruil. Kleding die overblijft gaat naar Roemenie via de hulporganisatie 'Stichting Groningen, Friesland, Drenthe voor Roemenië'. De kleding is daar nog steeds hard nodig.
Duurzaamheid en bewustwording. Goed voor deze wereld en jezelf!
Meer informatie bij
Janny Zijlstra, tel. 413917
Hinke Dijkstra, tel. 418775
Annie Elsinga, tel. 414919
... Laat meer zienLaat minder zien

Op zaterdag 25 maart a.s. wordt er in de Oerdracht
weer een kledingruil georganiseerd.
Nette kleding die niet meer past of bevalt, kan geruild
worden tegen kleding die door andere deelnemers is
ingebracht. Het gaat om heren-, dames-, kinder-, en
babykleding, schoenen en tassen.
Kledingstukken kunnen s ochtends tussen 10.00 en
12.00 uur naar de Oerdracht gebracht worden. Voor de ingeleverde kleding ontvang je dan punten, waarmee je s middags tussen 13.00 en 15.00 uur andere kleding kan uitzoeken. De ingebrachte kleding
moet schoon, heel en eigentijds zijn. Dit wordt gecontroleerd bij inname. Kleding die aan bovengenoemde criteria voldoet mag
men ook schenken zonder ruil. Kleding die overblijft gaat naar Roemenie via de hulporganisatie Stichting Groningen, Friesland, Drenthe voor Roemenië.  De kleding is daar nog steeds hard nodig.
Duurzaamheid en bewustwording. Goed voor deze wereld en jezelf!
Meer informatie bij 
Janny Zijlstra, tel. 413917
Hinke Dijkstra, tel. 418775
Annie Elsinga, tel. 414919

Commentaar op Facebook

Sorry, mei it ek doneren foar Roemenië

Is dit miskien iets

Tis wol in kleding ruil

3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

12 maart: Derde zondag van de 40dagentijd
Zondag ‘Oculi’ (Mijn ogen, Psalm 25:15)
Kleur: paars
Lezing: Johannes 4: 5-26 (42)
Illustratie van #willemkebrouwer

Een vreemde ontmoeting: twee werelden die botsen. Een Samaritaanse vrouw, een Joodse man, bij een bron, midden op de dag. Ze discussiëren, bekvechten, ze kibbelen wat. Ze tasten elkaar af. Het gaat over water en over de aartsvader Jakob en over Sichar en Jeruzalem. Ze lijken elkaar wat vliegen af te vangen. Totdat het ineens over haar gaat. Die vreemde Joodse man vertelt over haar leven, zonder oordeel. Over haar verlangen naar liefde en geborgenheid. Over wat er mislukte. Over haar eenzaamheid en de mensen met hun oordeel.

Je zou kunnen zeggen dat ook als wij de Bijbel lezen het twee werelden zijn die botsen. En we kibbelen wat af over van alles en nog wat. De hele kerkgeschiedenis is er vol van. Maar alles wordt ineens anders als het kwartje valt, als het ineens niet meer over van alles en nog wat gaat, maar over onszelf, over God en mij, over gekend en gezien worden. Begrepen, niet veroordeeld, geliefd en aangesproken.
Woord van God, zeggen we dan, Gods Geest. Vanwege dat wonder wordt de Bijbel na al die eeuwen nog steeds gelezen en hopend op dat wonder gaan er nog steeds mensen naar de kerk.

Kan jij het hebben, als niemand anders,
dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel,
dat geen bron ontspringt in mijn diepte
dat ik alleen dit gezicht ben,
geen ander.

Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen, door niemand minder?
Zou dat niet veel te veel
waar zijn?

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

(Uit: Psalm 139. Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij)
... Laat meer zienLaat minder zien

12 maart: Derde zondag van de 40dagentijd
Zondag ‘Oculi’ (Mijn ogen, Psalm 25:15)
Kleur: paars
Lezing: Johannes 4: 5-26 (42)
Illustratie van #willemkebrouwer

Een vreemde ontmoeting: twee werelden die botsen. Een Samaritaanse vrouw, een Joodse man, bij een bron, midden op de dag. Ze discussiëren, bekvechten, ze kibbelen wat. Ze tasten elkaar af. Het gaat over water en over de aartsvader Jakob en over Sichar en Jeruzalem. Ze lijken elkaar wat vliegen af te vangen. Totdat het ineens over haar gaat. Die vreemde Joodse man vertelt over haar leven, zonder oordeel. Over haar verlangen naar liefde en geborgenheid. Over wat er mislukte. Over haar eenzaamheid en de mensen met hun oordeel. 

Je zou kunnen zeggen dat ook als wij de Bijbel lezen het twee werelden zijn die botsen. En we kibbelen wat af over van alles en nog wat. De hele kerkgeschiedenis is er vol van. Maar alles wordt ineens anders als het kwartje valt, als het ineens niet meer over van alles en nog wat gaat, maar over onszelf, over God en mij, over gekend en gezien worden. Begrepen, niet veroordeeld, geliefd en aangesproken.
Woord van God, zeggen we dan, Gods Geest. Vanwege dat wonder wordt de Bijbel na al die eeuwen nog steeds gelezen en hopend op dat wonder gaan er nog steeds mensen naar de kerk.

Kan jij het hebben, als niemand anders,
dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel,
dat geen bron ontspringt in mijn diepte
dat ik alleen dit gezicht ben,
geen ander.

Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen, door niemand minder?
Zou dat niet veel te veel 
waar zijn?

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

(Uit: Psalm 139. Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij)
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

5 maart: Tweede Zondag van de 40dagentijd
Zondag ‘Reminiscere’ (Gedenk, Psalm 25:6)
kleur: paars
Lezing: Matteüs 17:1-9
Illustratie van #willemkebrouwer

Vandaag gaat het over een letterlijk hoogtepunt in het evangelie: Jezus boven op een berg, in hemels licht. Ik denk dat de evangelist dit bewust vertelt voordat hij verder gaat. Voordat hij gaat vertellen over hoe alles ogenschijnlijk fout lijkt te gaan: Jezus zal geen koning worden in Jeruzalem, maar gevangen genomen, wordt hij door soldaten bespot, door de mensen veracht en gekruisigd.
Maar voordat hij geslagen, gebroken, vermoord wordt, eerst dit: hier, dit hemelse licht, die goddelijke stem, Mozes en Elia. Want er is meer dan je ziet, er is een andere werkelijkheid, zo diep verborgen. Een werkelijkheid die soms zo maar even kan oplichten. En dat voor ogen houden, dat blijven zien, dwars door alles heen, ook in de weken die komen als al dat andere verteld gaat worden. Ook in onze wereld waarin geweld vaak de boventoon voert.

Iemand die werkt met ernstig meervoudig gehandicapten vertelt hoe het haar raakt dat iemand soms ineens gaat stralen, vaak alleen met de ogen, soms ook het hele gezicht. Zo indrukwekkend. ‘Dan gebeurt er iets,’ zegt ze, ‘iets dat aan iets diepers raakt. Stralen laat iets van God zien. En geen enkele beperking hoeft dat in de weg te staan.’

Zou datzelfde licht van God niet diep in elk mens leven, verscholen onder vele eeltlagen van beschaving en beschadigingen, van levenservaringen en angst?
... Laat meer zienLaat minder zien

5 maart: Tweede Zondag van de 40dagentijd
Zondag ‘Reminiscere’ (Gedenk, Psalm 25:6)
kleur: paars
Lezing: Matteüs 17:1-9
Illustratie van #willemkebrouwer

Vandaag gaat het over een letterlijk hoogtepunt in het evangelie: Jezus boven op een berg, in hemels licht. Ik denk dat de evangelist dit bewust vertelt voordat hij verder gaat. Voordat hij gaat vertellen over hoe alles ogenschijnlijk fout lijkt te gaan: Jezus zal geen koning worden in Jeruzalem, maar gevangen genomen, wordt hij door soldaten bespot, door de mensen veracht en gekruisigd.
Maar voordat hij geslagen, gebroken, vermoord wordt, eerst dit: hier, dit hemelse licht, die goddelijke stem, Mozes en Elia. Want er is meer dan je ziet, er is een andere werkelijkheid, zo diep verborgen. Een werkelijkheid die soms zo maar even kan oplichten. En dat voor ogen houden, dat blijven zien, dwars door alles heen, ook in de weken die komen als al dat andere verteld gaat worden. Ook in onze wereld waarin geweld vaak de boventoon voert.

Iemand die werkt met ernstig meervoudig gehandicapten vertelt hoe het haar raakt dat iemand soms ineens gaat stralen, vaak alleen met de ogen, soms ook het hele gezicht. Zo indrukwekkend. ‘Dan gebeurt er iets,’ zegt ze, ‘iets dat aan iets diepers raakt. Stralen laat iets van God zien. En geen enkele beperking hoeft dat in de weg te staan.’ 

Zou datzelfde licht van God niet diep in elk mens leven, verscholen onder vele eeltlagen van beschaving en beschadigingen, van levenservaringen en angst?
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Voor in de agenda!!! Nog tijd genoeg om kleding uit te zoeken 🤩 ... Laat meer zienLaat minder zien

Voor in de agenda!!! Nog tijd genoeg om kleding uit te zoeken 🤩
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

26 februari : Eerste Zondag van de 40dagentijd
Zondag ‘Invocabit’ (Roep mij aan, Psalm 91:15)
Kleur: Paars
Lezing: Matteüs 4:1-11
Illustratie: Willemke Brouwer

Meestal begint de 40 dagentijd met dit verhaal: Jezus die in de woestijn op de proef gesteld wordt door de duivel. En dat is niet voor niks. Die oude kerkvaders hebben het goed bedacht om met dit verhaal te beginnen, want het gaat niet alleen over Jezus, het gaat over ons allemaal. Lang voordat grote kenners van de ziel als Freud en Jung het hadden over het onbewuste en de ziel, houdt de Bijbel ons in dit verhaal een spiegel voor en vraagt naar onze diepste drijfveren: wat zoek ik eigenlijk in het leven? Welk verlangen schuilt er in mijn ziel? Waar ben ik op uit, misschien wel zonder dat ik het zelf door heb?
Probeer ik vooral om mijn leven zo comfortabel mogelijk te maken? Geen stenen op mijn weg, alleen maar brood? Ga ik alles uit de weg wat moeilijk lijkt? Wil ik zo veilig en risicoloos mogelijk leven?
Of ga ik vooral voor populair zijn, applaus oogsten, gedragen worden op de handen van engelen en mensen? Alles voor succes en waardering?
Of streef ik er vooral naar om alles zelf in handen te houden, in control te zijn? Te kunnen bepalen wat er gebeurt? Wil ik vooral macht hebben over mijn leven en dat van anderen?

Angst voor moeilijkheden, angst voor afwijzing, angst voor controleverlies. Allemaal herkenbare motieven, denk ik. Maar wat is leidend? Wat maakt een mens, wat maakt jou en mij uiteindelijk gelukkig? Jezus koos een andere weg. Hij noemde dat de weg van God: niet het veilige pad met een grote boog om alle problemen heen, niet om applaus te oogsten van de mensen. En uiteindelijk machteloos overgeleverd. Wat zou het betekenen om Hem te volgen?
... Laat meer zienLaat minder zien

26 februari : Eerste Zondag van de 40dagentijd
Zondag ‘Invocabit’ (Roep mij aan, Psalm 91:15)
Kleur: Paars
Lezing: Matteüs 4:1-11
Illustratie: Willemke Brouwer
 
Meestal begint de 40 dagentijd met dit verhaal: Jezus die in de woestijn op de proef gesteld wordt door de duivel. En dat is niet voor niks. Die oude kerkvaders hebben het goed bedacht om met dit verhaal te beginnen, want het gaat niet alleen over Jezus, het gaat over ons allemaal. Lang voordat grote kenners van de ziel als Freud en Jung het hadden over het onbewuste en de ziel, houdt de Bijbel ons in dit verhaal een spiegel voor en vraagt naar onze diepste drijfveren: wat zoek ik eigenlijk in het leven? Welk verlangen schuilt er in mijn ziel? Waar ben ik op uit, misschien wel zonder dat ik het zelf door heb?
Probeer ik vooral om mijn leven zo comfortabel mogelijk te maken? Geen stenen op mijn weg, alleen maar brood? Ga ik alles uit de weg wat moeilijk lijkt? Wil ik zo veilig en risicoloos mogelijk leven?
Of ga ik vooral voor populair zijn, applaus oogsten, gedragen worden op de handen van engelen en mensen? Alles voor succes en waardering?
Of streef ik er vooral naar om alles zelf in handen te houden, in control te zijn? Te kunnen bepalen wat er gebeurt? Wil ik vooral macht hebben over mijn leven en dat van anderen?
 
Angst voor moeilijkheden, angst voor afwijzing, angst voor controleverlies. Allemaal herkenbare motieven, denk ik. Maar wat is leidend? Wat maakt een mens, wat maakt jou en mij uiteindelijk gelukkig? Jezus koos een andere weg. Hij noemde dat de weg van God: niet het veilige pad met een grote boog om alle problemen heen, niet om applaus te oogsten van de mensen. En uiteindelijk machteloos overgeleverd. Wat zou het betekenen om Hem te volgen?
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Wat kan die man praten en vertellen. Wat hebben zijn ogen veel ellende gezien en toch geeft hij het niet op. Mensen(rechten) gaan hem aan het hart. Dankuwel #eduardnazarski voor deze bijzondere avond. We hopen dat u weer veilig thuis zult komen en zult smullen (na de vastentijd) van de Beerenburg bonbons! ... Laat meer zienLaat minder zien

Wat kan die man praten en vertellen. Wat hebben zijn ogen veel ellende gezien en toch geeft hij het niet op. Mensen(rechten) gaan hem aan het hart. Dankuwel #eduardnazarski voor deze bijzondere avond. We hopen dat u weer veilig thuis zult komen en zult smullen (na de vastentijd) van de Beerenburg bonbons!

Commentaar op Facebook

Prachtig Olevine Visser !

3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Trots op ons gemeentelid #willemkebrouwer! Wat heerlijk als je je talenten zo kunt inzetten 🤩Vandaag is de veertigdagentijd van start gegaan, een tijd van voorbereiding naar Pasen toe.

Voor het project van Kind op Zondag, de methode voor de kindernevendiensten, mocht ik de illustraties maken, het thema is 'verander je mee?', in opdracht van @uitgeverij_kwintessens. Ik heb 7 grote illustraties gemaakt op A3 formaat bij verhalen over Jezus.

Er is een gezins/werkboekje voor gezinnen thuis of in de kerk en een groot projectboek voor in de kerken.

Aanstaande zondag gaan kinderen hier dus voor het eerst mee aan de slag. In de weken erna staat steeds een nieuwe plaat en verhaal centraal.
.
.
.
.
#kindengeloof #kindernevendienst #Kwintessens #veertigdagentijd #opwegnaarpasen #willemkebrouwerillustraties
... Laat meer zienLaat minder zien

Trots op ons gemeentelid #willemkebrouwer! Wat heerlijk als je je talenten zo kunt inzetten 🤩
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Vanavond in de Oerdracht van 20 tot 22 uur:

EDUARD NAZARSKI was vanaf 2006 tot zijn pensionering in januari 2020 directeur van Amnesty International Nederland. In die functie reisde hij de hele wereld over. Hij zag de vluchtelingenkampen en sloppenwijken, sprak met regeringsleiders maar werd ook gesignaleerd bij demonstraties tegen mensenrechtenschendingen. Voordat hij bij Amnesty werkte was hij 15 jaar actief als directeur Vluchtelingenwerk Nederland en voorzitter van de European Council of Refugees. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij zich ingezet voor mensenrechten over de hele wereld. Sinds kort is hij o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van Pax. Wat doet dat met een mens en hoe blijf je hoopvol?

Hij wil ons hier graag het één en ander over vertellen. Maar zo geeft hij aan hij is een ‘mens van de dialoog’ en wil ook graag reactie ontvangen. Op 10 december wordt de internationale dag van de rechten van de mens gevierd, Amnesty doet dat sinds jaar en dag met acties om mensenrechten voor het voetlicht te brengen. Wij kunnen en zullen dat op een avond als deze niet ongemerkt voorbij laten gaan.
... Laat meer zienLaat minder zien

Vanavond in de Oerdracht van 20 tot 22 uur: 

EDUARD NAZARSKI was vanaf 2006 tot zijn pensionering in januari 2020 directeur van Amnesty International Nederland. In die functie reisde hij de hele wereld over. Hij zag de vluchtelingenkampen en sloppenwijken, sprak met regeringsleiders maar werd ook gesignaleerd bij demonstraties tegen mensenrechtenschendingen. Voordat hij bij Amnesty werkte was hij 15 jaar actief als directeur Vluchtelingenwerk Nederland en voorzitter van de European Council of Refugees. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij zich ingezet voor mensenrechten over de hele wereld. Sinds kort is hij o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van Pax. Wat doet dat met een mens en hoe blijf je hoopvol?

Hij wil ons hier graag het één en ander over vertellen. Maar zo geeft hij aan hij is een ‘mens van de dialoog’ en wil ook graag reactie ontvangen. Op 10 december wordt de internationale dag van de rechten van de mens gevierd, Amnesty doet dat sinds jaar en dag met acties om mensenrechten voor het voetlicht te brengen. Wij kunnen en zullen dat op een avond als deze niet ongemerkt voorbij laten gaan.
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Ben je tussen de 7 en 11 jaar? Kom dan ook meedoen! Je bent welkom 🤩 ... Laat meer zienLaat minder zien

Ben je tussen de 7 en 11 jaar? Kom dan ook meedoen! Je bent welkom 🤩
3 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Morgenochtend om 09.30 uur start in de Oerdracht onze dienst, die samen met leerlingen en docenten van de Wumkesskoalle is voorbereid. Het B-orkest doet ook mee! U/jij bent er toch ook bij? Tot morgen! ... Laat meer zienLaat minder zien

Morgenochtend om 09.30 uur start in de Oerdracht onze dienst,  die samen met leerlingen en docenten van de Wumkesskoalle is voorbereid. Het B-orkest doet ook mee! U/jij bent er toch ook bij? Tot morgen!
4 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Vanavond in de Oerdracht van 20 tot 22 uur! Komt u ook?

Jona: van Ninevé naar Mosul: muziek

Het boek Jona in het Oude Testament vertelt het wonderlijke verhaal van een profeet die vlucht voor zijn roeping om de stad Ninevé te gaan vertellen dat ze anders moeten gaan leven. Ninevé is een wereldstad, die verrassend veel overeenkomsten vertoont met onze wereld. Als Jona via een omweg toch in de stad belandt, worstelt hij er met zijn opdracht. Meer ondanks dan dankzij zijn inspanningen bekeert de stad zich. Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar God is nog niet klaar met Zijn profeet. Hij stuurt Jona opnieuw naar Ninevé, dat inmiddels Mosul heet en flink in puin ligt. Daar leert Jona, aan de hand van zijn vriend Hakim, pas wat de boodschap is die hij had moeten brengen. Een boodschap die tot de dag van vandaag actueel is!

‘Jona – van Ninevé naar Mosul’ is een TAL-produktie.

Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
... Laat meer zienLaat minder zien

Vanavond in de Oerdracht van 20 tot 22 uur! Komt u ook? 

Jona: van Ninevé naar Mosul: muziek

Het boek Jona in het Oude Testament vertelt het wonderlijke verhaal van een profeet die vlucht voor zijn roeping om de stad Ninevé te gaan vertellen dat ze anders moeten gaan leven. Ninevé is een wereldstad, die verrassend veel overeenkomsten vertoont met onze wereld. Als Jona via een omweg toch in de stad belandt, worstelt hij er met zijn opdracht. Meer ondanks dan dankzij zijn inspanningen bekeert de stad zich. Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar God is nog niet klaar met Zijn profeet. Hij stuurt Jona opnieuw naar Ninevé, dat inmiddels Mosul heet en flink in puin ligt. Daar leert Jona, aan de hand van zijn vriend Hakim, pas wat de boodschap is die hij had moeten brengen. Een boodschap die tot de dag van vandaag actueel is!

‘Jona – van Ninevé naar Mosul’ is een TAL-produktie.

Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Iedereen is van harte welkom in de Huiskamer in de buurt in de Mix, Brugstraat 1, Joure.Dit is wel heel mooi, zit je 's ochtends in de Hobbe van Baerdt Ttsjerke, wordt er gecollecteerd voor onze Huiskamer in de buurt 🤩! Met dank aan de diaconie van de Protestantse Gemeente Joure! ... Laat meer zienLaat minder zien

Iedereen is van harte welkom in de Huiskamer in de buurt in de Mix, Brugstraat 1, Joure.
5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

HOBBE VAN BAERDTKERK: ZINGEN MET SENIOREN – 22 JANUARI 2023

Op zondag 22 januari van, 15.00 tot 16.00 uur organiseren de Vrienden van de Hobbe van Baerdt kerk ‘Zingen met senioren’
Deze speciale activiteit is gericht op senioren en is er een uit een reeks van verschillende activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt kerk – Joure.
Deze Stichting is opgericht in 2018 en stelt zichzelf ten doel om het financieel draagvlak voor het instandhouden van dit Rijksmonument te verbreden en de kerk dienstbaar te maken aan de totale Jouster samenleving.

Om dit te bereiken hebben wij in de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd. Waarbij we steeds hebben geprobeerd om een breed pallet aan culturele activiteiten te presenteren. Bestemd voor iedereen van jong tot oud, voor liefhebbers van populair tot klassiek, cross-overs, beeldende kunst, exposities, voordrachten, etc.

Ondanks het loslaten van alle beperkingen die te maken hadden met het wereldwijde corona-virus, zit de samenleving (helaas) nog gedeeltelijk ‘op slot’. De algehele tendens in de culturele samenleving in heel Nederland is dat ‘slechts’ 60% van de zalen, theaters etc. bezet zijn. Een zekere mate van ‘angst’, bezorgdheid en een afwachtende houding is hier debet aan.
Wij hebben de eenzaamheid onder verschillende bevolkingsgroepen zien toenemen. Juist nu is het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de Jousters. Door gebruik te maken van de middelen die de kerk ons ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld de kerktelefoon, kunnen we ook die mensen bereiken die wonen in zorginstellingen, aanleunwoningen en thuiswonende minder validen. Zodat ook zij kunnen meegenieten van het programma aanbod.
‘Zingen met Senioren’ vindt plaats op zondag 22 januari van 15.00 tot 16.00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke.
Het is een middag waarin oude én bekende liederen/liedjes worden gezongen. Enerzijds geestelijke liederen (als: ‘daar ruist langs de wolken’ en ‘de Heer is mijn Herder’) en anderzijds ‘wereldlijke’ liedjes (als: ‘it feintsje ut Menaam’ en ‘wat bist do leaflyk…’).
De uitvoering en begeleiding wordt gedaan door het dameskoor Brûzenije en muziekvereniging Excelsior. De organisatie en het initiatief is in handen van de stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt kerk.
De entree is GRATIS, echter na afloop vragen wij u een bijdrage voor de gemaakte onkosten.
U kunt ook donateur worden van de stichting, door een mailtje te sturen naar: secretaris@vriendenhvbkerk.nl

Hartelijke groet,
Namens het bestuur
Stichting vrienden van de Hobbe van Baerdt kerk
www.vriendenhvbkerk.nl
... Laat meer zienLaat minder zien

5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Ook genoten van de appelbeignets gisteren voor de kerkdienst in de Oerdracht? Die hebben we gekregen van Cisca en Appie van der Hoek uit Leeuwarden, die met hun oliebollenkraam in Heerenveen op het Molenplein stonden. Hun dochter belde op oudejaarsdag naar Elvera, dat ze graag oliebollen en appelflappen wilden schenken, omdat het tegen sluitingstijd liep. Frank heeft alles opgehaald in Heerenveen. Oliebollen (ondertussen in de vriezer van de #voedselbankjoure), worden vandaag en morgen uitgedeeld aan ouders, die ontbijttassen ontvangen van het #rodekruis (deels ook cliënten van de Voedselbank).
Iedereen blij: oliebollenbakker omdat alles goed terechtkomt, kerkgangers omdat ze gesmuld hebben van de appelbeignets en ouders, omdat ze heerlijke oliebollen krijgen.
... Laat meer zienLaat minder zien

Ook genoten van de appelbeignets gisteren voor de kerkdienst in de Oerdracht? Die hebben we gekregen van Cisca en Appie van der Hoek uit Leeuwarden, die met hun oliebollenkraam in Heerenveen op het Molenplein stonden. Hun dochter belde op oudejaarsdag naar Elvera, dat ze graag oliebollen en appelflappen wilden schenken, omdat het tegen sluitingstijd liep. Frank heeft alles opgehaald in Heerenveen. Oliebollen (ondertussen in de vriezer van de #voedselbankjoure), worden vandaag en morgen uitgedeeld aan ouders, die ontbijttassen ontvangen van het #RodeKruis (deels ook cliënten van de Voedselbank). 
Iedereen blij: oliebollenbakker omdat alles goed terechtkomt, kerkgangers omdat ze gesmuld hebben van de appelbeignets en ouders, omdat ze heerlijke oliebollen krijgen.
5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

De Oerdracht is door een groep vrijwilligers leeggeruimd, zodat we veel ruimte hebben voor de Top2000kerkdienst. U/jij komt toch ook? ... Laat meer zienLaat minder zien

De Oerdracht is door een groep vrijwilligers leeggeruimd, zodat we veel ruimte hebben voor de Top2000kerkdienst. U/jij komt toch ook?Image attachment

Commentaar op Facebook

Fijne jaarwisseling 🍾

5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

... Laat meer zienLaat minder zien

5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Wat hebben we een prachtig mooi kerstfeest met elkaar mogen vieren! Maria stond vandaag in het middelpunt.
De #jousterfanfare speelde geweldig, het was echt KERSTFEEST 🤩
Dienst gemist? U kunt m nog bekijken via deze link:
www.youtube.com/live/HbQi70hL9hE?feature=share
... Laat meer zienLaat minder zien

Wat hebben we een prachtig mooi kerstfeest met elkaar mogen vieren! Maria stond vandaag in het middelpunt.
De #jousterfanfare speelde geweldig, het was echt KERSTFEEST 🤩
Dienst gemist? U kunt m nog bekijken via deze link: 
https://www.youtube.com/live/HbQi70hL9hE?feature=share
5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Eerste Kerstdag: samen vieren we de geboorte van Jezus. Om half 10 start onze dienst, voorganger is ds. Peter Ros en de #jousterfanfare zal haar medewerking verlenen. U bent van harte welkom! ... Laat meer zienLaat minder zien

Eerste Kerstdag: samen vieren we de geboorte van Jezus. Om half 10 start onze dienst, voorganger is ds. Peter Ros en de #jousterfanfare zal haar medewerking verlenen. U bent van harte welkom!
5 maanden geleden
Protestantse Gemeente Joure

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen toe. ... Laat meer zienLaat minder zien

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen toe.
5 maanden geleden