Algemeen

Gemeentepastoraat betekent (vrij vertaald):
omzien naar elkaar in lief en leed.

Onze Protestantse Gemeente Joure telt ruim 3000 leden. Om het mogelijk te maken dat onze vier pastores zich kunnen richten op de mensen, voor wie geestelijke bijstand het meest nodig is, worden zij door veel vrijwilligers ondersteund. Onze gemeente is opgedeeld in 19 secties. Iedere sectie valt onder de verantwoordelijkheid van een van onze pastores. Zij worden ondersteund door ouderlingen en pastoraal taakdragers vele wijkmedewerkers. De wijkmedewerkers hebben een aantal adressen toegewezen gekregen, waarvoor zij het eerste aanspreekpunt zijn. Zo heeft ieder gemeentelid een vertrouwd gezicht, waar hij/bij terecht kan. De wijkmedewerker gaat (indien gewenst door het gemeentelid) een aantal keer per jaar langs bij ‘zijn/haar’ gemeenteleden om zodoende contact te houden. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie, ernstige ziekte e.d., dan zal de wijkmedewerker toestemming vragen om de ouderling en, pastoraal taakdrager, predikant hiervan op de hoogte te stellen.
In het jaarboekje kunt u informatie vinden over de secties. Wilt u weten wie uw pastor, ouderling pastoraal taakdrager of wijkmedewerker is, dan kunt u achterin het jaarboekje uw straatnaam opzoeken. Daarachter staat het sectienummer vermeld. Via dit nummer vindt u de gegevens van uw pastor, ouderling, taakdrager of wijkmedewerker.
Mocht u geen jaarboekje hebben of lukt het u niet om de gegevens te vinden, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau via telefoonnummer 0513- 418015 of per mail via kerkelijkbureau@pgjoure.nl

Geen lid van onze gemeente, maar wel behoefte aan een gesprek of een luisterend oor? Aarzel niet en neem contact op met het kerkelijk bureau.  

Verdeling in secties

Joure is verdeeld in 4 sectoren: Noordwest (Skipsleat), Noordoost Haskerveldweg), Zuidoost(Geert Knolweg) en Zuidwest(Oud Joure). Er loopt een denkbeeldige lijn vanaf de Kolk, Hurdpsytsje die achter de Overspitting doorloopt. Een andere scheidslijn is globaal E. A. Borgerstraat, via Ter Huivra door naar de Scheen.

Pastoraat in de sectoren:
In de meest gunstige situatie is er 1 predikant of kerkelijk werker samen met 4 ouderlingen verantwoordelijk voor het pastoraat in de sector. Een sector is onderverdeeld in 4 secties, elke sectie is weer onderverdeeld in wijken.
In de wijken zijn het de wijkmedewerkers die dikwijls een eerste bezoek brengen bij het verwelkomen van nieuwe leden. Daarnaast bezoeken zij bij geboorte en  bezoeken ze ouderen en jarigen die 80 jaar of ouder zijn. Indien wenselijk komt de ouderling op bezoek, vaak bij ziekte of jubilea. De predikant of kerkelijk werker komt als het nodig is.

In sector Noordwest zijn naast dominee Christien Ferrari- van Schuppen werkzaam de wijkmedewerkers en de ouderlingen:
Sectie I: Hielkje van den Berg- Jagersma.
Sectie II: Antje Swart- Lieuwes.
Sectie III: Annet Vellinga- van der Kreeft.
Sectie IV: Hinke Haanstra- Dijkstra.
Sectie XIX: Jelle Bleeker.

In sector Noordoost werkt ds. Peter Ros samen met de wijkmedewerkers en ouderlingen:
Sectie V: vacature voor ouderling.
Sectie VI: Mendelt Tillema.
Sectie VII: Jan Pieter Huisman.
Sectie VIII: Jelmar de Vries.

In sector Zuidoost werkt pastor Lieke Versluis samen met de wijkmedewerkers en ouderlingen: 
Sectie IX: Maria Schopenhauer.
Sectie X: Annemieke Modderman.
Sectie XI: vacant.
Sectie XII: vacant.

In sector Zuidwest zijn naast ds. Tiny van der Schaaf werkzaam de  wijkmedewerkers en ouderlingen:
Sectie XIII: Martha Miedema- van Lune.
Sectie XIV: Tineke Seffinga- Visser.

In sector Zuidwest werkt pastor Corry Tigchelaar samen met de wijkmedewerkers en ouderlingen:
Sectie XV: Vacature.
Sectie XVI: Herma Breeuwsma.
Sectie XVII: Anneke Adema- Kinkel.

Pastoraat in de tehuizen:
Ook wordt er vorm gegeven aan het pastoraat voor mensen die wonen In de volgende  tehuizen: De Flecke, Sint Theresia en Vegelinstate. De ouderlingen die werkzaam zijn in de tehuizen vormen samen met de kerkelijk werker en de vrijwilligers uit andere kerken het pastorale team. In de tehuizen vinden kerkdiensten plaats, ook op Christelijke feestdagen. Daarnaast vraagt het bezoekwerk veel tijd en aandacht. De volgende ouderlingen zijn werkzaam :

De Flecke:
Corrie van Willigenburg- Berger, Jantsje Pasveer- Salverda en Jetty Gruis- Bokma.

St. Theresia:
Gelbrig ten Rouwelaar- Faber en Lies van der Wal.

Vegelinstate:
Jantina de Vries- Zijlstra en Annie Elsinga.