ContactpersoonHerma Breeuwsma
Telefoon
Mobiel(06) 58 89 51 12
Mailhermadisse@gmail.com
Aantal medewerkers7
Onderdeel vanKerkenraad

Leden

Van de protestantse gemeente Joure zijn er 7 leden: 2 voor de Flecke, 2 voor Vegelinstate en 3 voor Theresia.
Daarnaast zijn er 3 leden van de doopsgezinde gemeente en 2 leden van de RK parochie.

Doel

Het ouderenpastoraat in de zorgcentra stelt zich ten doel om ouderen in de zorgcentra de nodige aandacht te geven. In de praktijk komt dat er op neer, dat ouderen die dat willen gemiddeld eenmaal in de 6 weken worden bezocht. En in bijzondere situaties uiteraard vaker.

Er is een goed contact met de geestelijke verzorgers in de tehuizen, die ook regelmatig de vergaderingen bijwonen.
Ook zijn er de contacten met de preekvoorziener voor de tehuizen, dhr. H. Risselada, en met de diakenen die belast zijn met de zorg voor de tehuizen.
Bij toerbeurt is men ambtshalve aanwezig bij de diensten in de tehuizen.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0