PG Joureca is een ANBI

PG Joureca is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De volgende fiscale voordelen gelden:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Jaap Jonkers ✉ jp.jonkers@gmail.com.