ContactpersoonFetsje Hiemstra
hulpcoördinatorenJohannes Hiemstra
Geert & Corrie Slob
Anne Mink
Telefoon(0513) 41 67 05
Mobiel
Mailfetsjehiemstra@gmail.com
Aantal medewerkers57 (bezorgers)
Onderdeel vanKerkrentmeesters

Wie jarig is, trakteert!

De felicitatiedienst wordt bemenst door vijf personen. Eens per kwartaal komen ze bijeen om alle kaarten, acceptgiro’s en lijsten met adressen per rayon in orde te maken. Het Kerkelijk Bureau houdt de mutaties en adreslijsten bij. De ongeveer 57 bezorgers doen bij jarige gemeenteleden een kaart met de hartelijke felicitaties namens PG Joure door de bus. Bezorgers  krijgen vijftien tot twintig adressen per kwartaal.

De groep vrijwilligers wordt helaas kleiner. Daarom staat er wel eens een oproep in Fragmint voor nieuwe vrijwilligers.  Gelukkig komen daar dan reacties op.

Gemeenteleden die buiten Joure wonen, krijgen een kaart per post.  Iedereen die aangegeven  heeft  om bij te willen dragen aan de felicitatiedienst, krijgt een kaart. Leden vanaf 21 jaar ontvangen bij de kaart een acceptgiro in de envelop. Van de opbrengst gaat vijftig procent naar de kerk. De andere vijftig procent wordt verdeeld tussen binnen- en buitenlandse doelen. De binnenlandse  zijn al jarenlang onveranderd: de hospices in Heerenveen en Sneek. De buitenlandse doelen worden (driejaarlijks) samen met ZWO gekozen. De penningmeester van de ZWO zorgt er voor dat het geld op de goede bestemming komt.

Jaarlijks wordt er een gezellige avond georganiseerd voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet. Op zo’n avond is er vaak  een spreker uitgenodigd van een van de goede doelen. Verder geeft de  financieel verantwoordelijke kerkrentmeester die avond een toelichting op de financiën van dat jaar. De penningmeester van de ZWO is ook aanwezig. ‘Jarig zijn’ in de gemeente gaat dus niet onopgemerkt voorbij, dankzij een goed georganiseerde felicitatiedienst! 

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0