ContactpersoonArjen PetterUlbe Bakker
Telefoon(0513) 41 67 84(0513) 85 32 88
Mobiel(06) 24 32 78 42(06) 53 86 84 20
Mailarjenpetter@xs4all.nlinfo@bakkerjoure.nl
Aantal medewerkers7
FunctieSecretarisVoorzitter

De kassa van de Kerk

Wie past er op de ‘kassa van de Kerk’? Dat doet het College van Kerkrentmeesters (CvK), vroeger ‘kerkvoogdij’ geheten. Het CvK houdt zich voornamelijk bezig met het beheer van alle goederen, zowel  roerende als onroerende, en houdt nauwlettend alle geldstromen in de gaten.

Het College van Kerkrentmeesters  van PG Joure bestaat doorgaans uit totaal zeven leden, onder wie een voorzitter, penningmeester en secretaris. De overige leden hebben een ‘eigen’ werkgebied, zoals het beheer van de gebouwen, verhuur,  personeelszaken, (begraafplaats) Broek en welzijn. 

Een keer per maand vergaderen de kerkrentmeesters  over alle zaken en taken die onder hun beheer vallen.

In en uit

In iedere kassa komt er geld binnen, maar het gaat er vaak met dezelfde vaart weer uit.
Aan het College van Kerkrentmeesters de schone taak om alle inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden!

NaamFunctie
U.B. Bakkervoorzitter – kosters, vrijwilligers, organisten, pastoraal werker en moderamen
P. Beintemapenningmeester
A.W. Pettersecretaris
F. de Vriesonderhoud gebouwen en onderhoud contracten
J. Kleefstraelektro, automatisering en audio
J.P. JonkersFragmint, begraafplaats Broek, actie kerkbalans en algemeen
VACANTHuurtarieven Oerdracht / HvB en gebruik gebouwen