Jaarlijks vragen wij onze leden omstreeks de maand november om een financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van onze gebouwen, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Mocht u vragen hebben over de Actie Kerkbalans, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau of met de contactpersoon vanuit het College van Kerkrentmeesters,
Jaap Jonkers ✉ jp.jonkers@gmail.com.