Fragmint is het maandblad van de Protestantse Gemeente Joure c.a. en Terkaple
Uiterste inleverdata van kopij en verschijningsdata van Fragmint in 2021:

Inleverdatum Verschijningsdatum bijzonder nummer
1 november 2022 17 november 2022 ADVENTNUMMER
29 november 2022 15 december 2022 KERSTNUMMER
4 januari 2023 19 januari 2023  
25 januari 2023 9 februari 2023  
22 februari 2023 9 maart 2023  
15 maart 2023 30 maart 2023 PAASNUMMER, stille week, pasen
12 april 2023 27 april 2023 PINKSTERNUMMER, hemelvaart, pinksteren
17 mei 2023 1 juni 2023  
28 juni 2023 13 juli 2023  
9 augustus 2023 24 augustus 2023 Startweekend
6 september 2023 21 september 2023  
4 oktober 2023 19 oktober 2023 Herfstvakantie
8 november 2023 23 november 2023 ADVENTNUMMER
6 december 2023 21 december 2023 KERSTNUMMER
10 januari 2024 25 januari 2024  

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0