Fragmint is het maandblad van de Protestantse Gemeente Joure c.a. en Terkaple
Uiterste inleverdata van kopij en verschijningsdata van Fragmint in 2021:

Inleverdatum Verschijningsdatum
12 januari28 januari
9 februari25 februari
9 maart25 maart
6 april22 april
18 mei3 juni
22 juni8 juli
17 augustus2 september
14 september30 september
12 oktober28 oktober
2 november18 november
30 november16 december
4 januari20 januari