Fragmint is het maandblad van de Protestantse Gemeente Joure c.a. en Terkaple
Uiterste inleverdata van kopij en verschijningsdata van Fragmint in 2021:

Inleverdatum Verschijningsdatum bijzonder nummer
6 september 2022 22 september 2022  
4 oktober 2022 20 oktober 2022  
1 november 2022 17 november 2022 ADVENTNUMMER
29 november 2022 15 december 2022 KERSTNUMMER
3 januari 2023 19 januari 2023 onder voorbehoud

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0