Als hechte geloofsgemeenschap kijken we naar elkaar om met als doel contact, geloofsgesprekken en aanwezig zijn in tijden van vreugde en verdriet.
We bezinnen ons op de vraag op welke wijze we mensen kunnen bijstaan op het gebied van levens-, zingevings- en geloofsvragen, zowel binnen als buiten onze gemeente.
We stimuleren dat de pastorale aandacht voor elkaar, binnen en buiten onze gemeente, gedragen wordt door zoveel mogelijk gemeenteleden.

Het pastoraal omzien naar elkaar vindt plaats op verschillende manieren:
– pastoraal bezoekwerk
– op straat
– digitaal
Naast het individuele pastoraat kan ook het deelnemen aan een kring of groep pastoraal van betekenis zijn.

Wanneer mensen elkaar regelmatig ontmoeten en met elkaar praten over levens- en geloofsvragen, dan kan het onderlinge pastoraat gestalte krijgen: met elkaar meeleven in goede en kwade dagen, zorg voor elkaar hebben, met en voor elkaar bidden.
Onze gemeente biedt veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Het uitgebreide programma van Toerusting & Vorming biedt daar alle ruimte aan.