Protestantse Gemeente Joure maakt niet meer gebruik van kerkomroep.nl
Onze diensten zijn terug te zien onder de knop “Dienst kijken” op de homepage

Voor vragen en/of onduidelijkheden over het kijken/luisteren van onze diensten kunt u contact opnemen met:

Michiel Osinga
info@oscom.nl
(06) 10 91 44 33

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0