De diensten vanuit het kerkgebouw “De Oerdracht” en de “Hobbe van Baerdt Tsjerke” worden uitgezonden en bewaard op kerkomroep.nl
Op onze website ziet u op de home-page in de rechterkant (of als u me de smartphone op onze site zit, moet u naar onder scrollen) een kopje “beluisteren diensten” hier kunt u een opgeslagen dienst terug luisteren.

Voor mensen die geen affiniteit met internet hebben is er de mogelijkheid om een kerkomroep ontvanger te gebruiken. U kunt dan met een paar simpele knoppen een dienst terug luisteren. Op het moment dat u het apparaat aan zet en er is een dienst bezig, wordt deze direct op het apparaat aangezet en kunt u live meeluisteren met de dienst.

Beheer Kerktelefoon

Michiel Osinga
(0513) 41 88 41
(06) 10 91 44 33
info@oscom.nl

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0