ContactpersoonHidde Risselada
Telefoon(0513) 41 41 07
Mobiel
Mailh.risselada1@kpnplanet.nl
Aantal medewerkersca. 60 (alle kerken en gezindten)
Onderdeel vanKerkenraad

Vegelin State: 11 vrijwilligers
Theresia: 11 vrijwilligers
Flecke ca. 40 vrijwilligers

In de drie tehuizen in Joure; Vegelinstate, St. Theresia en de Flecke worden ook regelmatig kerkdiensten georganiseerd. In de Flecke op zondagochtend en de anderen op de vrijdagmiddag.

Rondom die diensten is een team van vrijwilligers georganiseerd die helpt bij de diensten. Dat is vooral het ophalen  van de mensen die naar de dienst willen en die natuurlijk ook weer terug worden gebracht naar hun afdeling. Er is een planning waarin duidelijk is wie wanneer wordt verwacht om te helpen en daarin zijn ook de organisten en predikanten ingeroosterd. De diensten worden altijd erg gewaardeerd.