Kindernevendienst 4-12 jaar
Elke zondag gaan we eerst mee de kerk in, we zingen met elkaar en gaan daarna samen met het licht naar onze eigen dienst. We luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen en bidden met elkaar. We praten hier even over na en gaan daarna aan de slag met bijvoorbeeld een knutsel of spel wat aansluit bij het verhaal. Tijdens de collecte komen we weer terug in de kerk. 
Kom jij snel bekijken hoe mooi het licht met ons mee beweegt als wij gezellig bezig zijn tijdens onze dienst!
Contactpersoon: Sarah Limonard
mailadres: sarahlimonard689@msn.com