Net als u staan steeds meer Nederlanders open voor het idee om na te laten aan hun kerkelijke gemeente. Voor de Protestantse Gemeente Joure ca zijn nalatenschappen onmisbaar. Als u wilt nalaten aan onze gemeente, dan heeft u een testament nodig. Deze maakt u bij de notaris. U kunt de Protestantse Gemeente Joure ca begunstigen met een erfstelling of een legaat. Via uw testament kunt u de hoopvolle, liefdevolle boodschap uit het Evangelie op een heel bijzondere manier doorgeven. Wilt u hierover verder praten? Ik maak graag tijd vrij voor een persoonlijk gesprek met u.

Contactpersoon College van Kerkrentmeesters:
Jaap Jonkers ✉ jp.jonkers@gmail.com.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0