https://youtu.be/Y1Y0hrD92GM
Let’s Celebrate dienst van 2 februari 2020 met medewerking van de Fjoervocals
Kerk/Schooldienst met It Haskerfjild 7 april 2019
Preek van de Leek 6 januari 2019
Dienst 2 december 2018
Pramendienst 1 juli 2018