Let’s Celebrate dienst op 7 mei 2023
Theatervoorstelling: Jona: Van Ninevé naar Mosul
Kinderkerstnachtdienst/Musical 2022
Tsjûkemar tsjinst 2022
Impressie fietsroute PKN gemeenten Tsjûkemar
Let’s Celebrate dienst van 2 februari 2020 met medewerking van de Fjoervocals
Kerk/Schooldienst met It Haskerfjild 7 april 2019
Preek van de Leek 6 januari 2019
Dienst 2 december 2018
Pramendienst 1 juli 2018

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0