ContactpersoonAnnette de Haan
Telefoon
Mobiel(06) 28 53 07 27
Mailinfonieuws@pgjoure.nl
Aantal medewerkers4
Onderdeel vanKerkenraad

De Info heeft binnen onze kerk een spilfunctie in het pastoraat. We delen informatie over de activiteiten van de komende week en over de kerkdienst.  Een lijstje met namen van zieken en informatie over personen die overleden zijn. Het vraagt zorgvuldigheid en aandacht want het moet wel goed. De info wordt verstuurd naar de bekende mailadressen in het kerkelijk bestand.
Als er belangrijke dringende mededelingen zijn worden die in de mail-tekst verwoord.

De redactie draagt zorg voor de inhoud en het versturen. Zij werken bij toerbeurt en daarom verloopt de communicatie met een centraal mailadres.

De info in de huidige vorm is min of meer ontstaan na de fusie. Pastorale informatie over zieken was er altijd maar werd sindsdien structureel op papier gezet.  Dit als basis voor het kunnen meeleven binnen onze gemeente.  Betekent wel dat je als redactie  iedere week paraat moet zijn.  En omdat het formaat een gegeven is, is het altijd  “een puzzeltje op A4”  Een mooie ontwikkeling is de opname van de liturgie op de info geweest. Dit is de afgelopen jaren standaard geworden en heeft zeker in het corona tijdperk toegevoegde waarde. Belangrijk is ook het overleg met de pastores als laatste check en het bellen met de bloemist omdat er toch nog een extra roos nodig blijkt te zijn in verband met een overlijden. Mooi om te merken dat er door de berichten op de Info meegeleefd wordt met elkaar door een kaartje te sturen, bezoekje  te brengen en aandacht te geven.  Al met al heel dankbaar werk dat we met elkaar doen.