ContactpersoonMichiel Osinga
Telefoon(0513) 41 88 41
Mobiel(06) 10 91 44 33
Mailbeamteam@pgjoure.nl
Aantal medewerkers6
Onderdeel vanKerkrentmeesters

Het team bestaat uit een aantal gemeenteleden met digitale gaven.

Zij ondersteunen met beelden de liturgie in de vieringen en verzorgen de livestream van de dienst.
Daarvoor is in de beide kerken (De Oerdracht en de Hobbe van Baerdt) een regietafel beschikbaar.
Opnames zijn gericht op het liturgisch centrum. Er worden opnames gemaakt met bestuurbare camera’s, die kunnen zwenken en in- en uitzoomen.
Doel is een zo optimaal mogelijk verslag van de dienst, zodat mensen deze thuis mee kunnen beleven, met inachtneming van de privacy van de personen die fysiek in de kerk aanwezig zijn. 

OPROEP

Heeft techniek voor beeld en geluid jouw interesse? Neem dan contact op met Michiel Osinga. Wij kunnen altijd extra handen gebruiken.

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0