Onze gemeente onderhouden kost veel geld. Daar hebben we hulp bij nodig van mensen zoals u, die willen meehelpen om de hoopvolle, liefdevolle boodschap uit het Evangelie duurzaam uit te dragen. Met uw grote gift zorgt u dat dit mogelijk blijft. Omdat de Protestantse Gemeente Joure ca een ANBI-status heeft, is uw gift aftrekbaar van uw belasting.

 

Misschien wilt u zelf kiezen waar uw grote gift voor geoormerkt wordt. Denk aan onderhoud van een bepaalde kerk, een specifiek project, een campagne of een activiteit. U levert dan een heel concrete bijdrage aan het onderhouden van onze gemeente. Uw grote gift maakt echt het verschil. Wilt u hierover verder praten? Ik maak graag tijd vrij voor een persoonlijk gesprek met u.

 

Contactpersoon College van Kerkrentmeesters:
Jaap Jonkers ✉ jp.jonkers@gmail.com.

ANBI STATUS
LET OP: Wanneer u de ANBI-status wilt controleren bij de belastingdienst, dan is de enige juiste naam bij het invullen van de instelling: Protestantse Gemeente Joure

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0