In de Fragmint edities van februari, maart en april hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van het hoge energieverbruik in de Oerdracht. Dit energieverbruik, in combinatie met de huidige (hoge) en toekomstige onzekere energietarieven, is de reden voor deze actie. Bovendien is het de hoogste tijd dat wij onze verantwoordelijkheid nemen inzake het verminderen van het verbruik van fossiele grondstoffen.

Wij kunnen ons niet langer permitteren om niets te doen! Het College van Kerkrentmeesters heeft deze plannen besproken met de kerkenraad en die is akkoord gegaan om deze hoogst noodzakelijke maatregelen te nemen.

Het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de CV vragen een gezamenlijke investering van € 135.000.

Er is de afgelopen jaren in de begrotingen geen rekening gehouden met deze investeringen. Als Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters vinden wij het onverantwoord om deze investering vanuit eigen midden te betalen. Om dit deel van de vergroening te realiseren doen wij een beroep middels een éénmalige actie op onze leden en iedereen die de Oerdracht én PG Joure een warm hart toedraagt. Deze actie vindt plaats in de maand juni 2023.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL63 RABO 0373 7232 37 ten name van: PG Joure onder vermelding van: vergroening Oerdracht.

ANBI STATUS
LET OP: Wanneer u de ANBI-status wilt controleren bij de belastingdienst, dan is de enige juiste naam bij het invullen van de instelling: Protestantse Gemeente Joure


Ook kunt u gebruik maken van de hieronder getoonde QR-code voor de éénmalige gift.

Scan de QR-code (of klik erop) om te betalen voor Bijdrage
vergroening Oerdracht.
Gebruik de Camera App op jouw telefoon.

Wij zijn er van overtuigd dat wij allen deze investering mogelijk kunnen maken. Indien een ieder, naar draagkracht, bijdraagt aan deze actie dan is dit bedrag zonder meer haalbaar.

Noodzakelijk is het zeker en het liefst zo snel mogelijk. Wij rekenen op uw medewerking.

Namens de Kerkrentmeesters.
Ulbe B. Bakker (voorz. College van Kerkrentmeesters PGJoureca)

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0