Ds. Christien Ferrari – van Schuppen

Ik ben geboren en opgegroeid in Haarlem. Na het afronden van de Gymnasiumopleiding ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en in Straatsburg (Frankrijk). Ik ben getrouwd met Uriël Ferrari en wij hebben twee kinderen, Camille en Vincent. In 1990 werd ik predikant in Rekken, in de Achterhoek. Na ruim 10 jaar werd ik predikant in Hengelo (Gelderland). Sinds augustus 2015 ben ik als één van de full time predikanten werkzaam in Joure.

(0513) 85 51 20
christien.ferrari@outlook.com


Ds. Peter Ros

Ik ben geboren in Rotterdam (1960) en groeide op in Lelystad. In 1982 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Sociale Academie te Zwolle. Na mijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, werkte ik vier jaar bij de Gemeentelijke Sociale Dienst te Arnhem.
Vervolgens ben ik verhuisd naar Emmeloord om theologie te gaan studeren in Kampen. In 1996 werd ik predikant in Alteveer-Kerkenveld en in 2002 in Hasselt. Sinds september 2017 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente van Joure c.a.
Ik ben getrouwd met Olevine en we hebben één dochter, Lisa. Zij woont en studeert in Amsterdam.

(0513) 85 67 02
peterros@pgjoure.nlPastor Corry Tigchelaar

Eens werkte ik op de z.g. Boekhoudafdeling van een grote verffabriek.  Intussen getrouwd, kinderen gekregen en dan wanneer mijn leven ondersteboven keert, kwamen vragen die mij naar de studie Theologie dreven. Ik deed deze (1993) op Windesheim in Zwolle, en eveneens de educatieve kant zodat ik Godsdienst mocht geven op VG onderwijs. Jaren geestelijk verzorger in gevangenis, daarna nog als geestelijk verzorger bij drugs- en drankverslaafden. Prachtig werk, zo te mogen werken aan de randen van de samenleving, maar tegelijk of later ook in verschillende Protestantse gemeenten. Onderwijl de 2 jarige cursus Contextueel Pastoraat, wat mij veel bracht en gebracht heeft.
Steeds opnieuw op zoek naar dat wat balans in ons leven kan geven, lang niet altijd gemakkelijk maar een uitdaging die mij beroert, en blijft verwonderen.

(06) 15 22 39 60
tigchelaar@pgjoure.nl


Pastor Lieke Versluis

Van jongs af aan vind ik het heerlijk om te luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben. De beroepskeuzetest wees dat ook uit, wat resulteerde in een studie Pedagogiek. Tijdens die opleiding ging het verhaal van God en mensen me meer en meer aanspreken, zodat ik na mijn afstuderen die twee ben gaan combineren binnen de studie theologie, de oude MO-A en MO-B. Mensen kom je overal tegen, ik beroepshalve in Chili, de Talma Hiem in Balk, de protestantse gemeente Gorssel/ Epse en nu in Joure. Hun verhaal, een verhaal binnen een grotere familiegeschiedenis, van zien en gezien worden, vreugde en verdriet, recht en onrecht, geven en ontvangen, ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen…..


(06) 39 10 72 70
Lieke.versluis@live.nl

Ds. Tiny v/d Schaaf

Tiny

(06) 14 41 34 01
ds.tsvanderschaaf@gmail.com