Een beeld op stand

Speel je mee?
Dit jaar spelen we tijdens de kinderkerstnachtdienst de musical EEN BEELD OP STAND.
We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om toneel te spelen. Je moet wel kunnen lezen.

We oefenen vanaf 24 november elke donderdag om 16.30 uur.
Opgeven graag voor 20 november via mail naar: sarahlimonard689@msn.com

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0