Inzamelingsactie gebruikte kleding

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Cordaid is een project gestart waarbij een aantal scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen.

Door het organiseren van een kledingactie wil de ZWO dit project steunen.

De inzamelingsactie in Joure e.o. met Sam’s Kledingactie is van 2 tot en met 28 april 2018.

U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:

 

A. Hosper, It Noard 111 te Broek

H. de Jong, Geert Knolweg 51 te Joure

R. Lenis, Anker 8 te Joure

P. van der Meer, Scharren 10 te Scharsterbrug

M. Walstra, Jol 8 te Joure

A. Zijta, Iepensteinlaan 39 te Joure

J. Zijta, Barte 24 te Joure

 

Ook kunt u terecht bij Van der Hoek Transporten aan de Transportwei 14 te Joure (0513- 417676), hier kunt u het hele jaar door uw kleding brengen.

Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood alleen de (school)kinderen, maar ook de rest van de gemeenschap ondersteunen. Help ook mee!

Nieuwe inleveradressen zijn zeer welkom.

Voor informatie reageert u naar: jacobvanderwerk@zonnet.nl of tel.:0513-413992.

Namens de ZWO

Jacob van der Werk

Kerkdienst aan het water!

Op 24 juni as om 10.00 uur organiseren de 9 Protestantse Gemeenten rondom het Tjeukemeer een openluchtdienst bij de Ulesprong in Sint Nicolaasga.

Noteer deze datum!

De Jouster Fanfare komt muzikaal ondersteunen en er worden bussen geregeld en fietsroutes uitgedeeld voor vervoer!

Wij vragen alvast hulp van:

• gecertificeerde EHBO-ers

• gecertificeerde verkeersregelaars en parkeerwachten

• hulp bij opbouwen en afbreken

• een welkomstcomité/ koffieschenkers

• mensen die het leuk vinden om muziek te maken (alleen of samen)

 

Het wordt een unieke gebeurtenis! Waarbij vele handen licht werk maken.

Stuur een mailtje naar: lindawind@kpnmail.nl met daarbij waar je ingezet wilt worden.

 

Voor informatie kunt u ook bellen met: 06-38908876

Pieter Beintema

Hilly Bos en

Linda Wind

 

 

Contacten

Nieuws

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Gebouwen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek: