Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

25 februari 2018 om 9:30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

Viering van het heilig avondmaal

 

Voorganger: ds. Peter Ros.

Organist: dhr. H. Faber

Lector: Annet Vellinga

Kind van dienst: Reitse Jongsma

 

Welkom

Zingen: Lied 213:1,5

 

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Zingen als kyriegebed: Lied 281:1,2,3,4,5

 

Gebed bij de opening van het woord

Aandacht voor het 40dagenproject

Kinderen gaan naar de nevendienst

 

Lezen: Exodus 24:12-18

Zingen: Lied 99:1,5

Lezen: Marcus 9:2-10

Zingen: Lied 543:1,3

 

Overdenking

Zingen: Jesus le Christ (Taize, in het Fries, 3 maal)

Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben,

lit nea net ta dat it tsjuster ta my sprekt.

Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben,

skyn yn my troch jo leafde, o Hear.

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 388:1,3,5

Tafelgebed

Zingen: Lied 405:1

 

Vervolg tafelgebed, Onze Vader, vredegroet

Zingen: Lied 408a

 

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Lied 704

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen