Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

19 mei 2019 om 9:30 uur in De Oerdracht

 

Voorganger        : pastor Corry Tigchelaar

Lector                 : Geertje Mollema-Edelenbos

Organist:            : Hielke Faber

KVD                    :  Reitse Jongsma

KND                    : Diana Zwaga-Hofstra

Beamer               : John van Esveld

 

 

Woord van Welkom

 

Zingen:  655 ; 1, 3 en 4

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Onze helper is de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die schepper was en is en zal zijn,

DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

die alles nieuw maakt

WANT HIJ IS TROUW TOT IN EEUWIGHEID

Amen.

 

Drempelgebed

 

Intochtslied: psalm 145;1

 

TEKST FAN DE SNEIN

Op in dei komt op ‘t sjoernaal

in geweldich, bliid ferhaal:

dat op hiel de grutte wrâld

oarloch en geweld ophâldt.

 

Fan in lân, alhiel yn pún,

meitsje minsken wer in tún,

en de bange, stille bern

sille frij de wrâld yn sjen.

 

Dan hat elk, as yn ‘t begin,

‘t paradyslik, goed nei ‘t sin

Alle minsken binne gelyk

yn dat nije frederyk.

 

No noch net, mar ‘t komt deroan.

Is ‘t der hjoed noch net, dan moarn.

Ien kear komt op it sjoernaal

in geweldich, bliid ferhaal.

 

 

Kyriegebed

 

Gloria, we zingen: lied 145;3

 

kinderen naar de nevendienst

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

 

Gebed om Gods Geest

 

Evangelielezing: Johannes  13. 31-35

 

zingen: lied 974 ; 1

 

overdenking

 

muziek

 

Zingen lied   974: 2,4, en 5

 

kinderen terug nevendienst

 

DIENST VAN DE GAVEN

 

zingen: lied 913

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied  Ga dan op weg  melodie lied 868

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar

Steun en bemoedig elkaar

Liefde verlicht dan je schreden.

 

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.

Geen hongersnood:

wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

 

Gan dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.

Als wij dat doen,

Blijft onderweg ‘t visioen

Liefde en warmte uitstralen.

 

Zegen en zending

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen