Naar liturgie van de avonddienst

Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

17 juni 2018 om 9:30 uur in De Oerdracht

Thema: De klacht van Job

Voorganger: Jeroen Knol

Organist: Jan Bergsma

Kind van dienst: Wiebren Jongsma & Reitse Jongsma

Lector: Annet Vellinga

Kindernevendienst: Agnes Beuckens

Beamer: John

 

INTREDE

Welkom

Zingen: 27;1,2,3 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

 

Groet

Bemoediging

Gebed van toenadering

 

Inleiding op de dienst

Zingen: 807 Een mens te zijn op aarde

 

Kyrie Eleison: De klacht van Job

 

Wisselspraak met kinderen en diaken, onder muzikale begeleiding: koraal Mattheüs Passion (orgel)

Zingen: Gloria: LvdK Gez. 29; 1,6,8

Moment met de kinderen

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Gebed van de dag

 

DE HEILIGE SCHRIFT

Lezing: Job 10

Zingen: 942 Ik stean foar Jo yn leechte en gemis

 

Prediking: De klacht van Job

Zingen: 941 Waarom moest ik uw stem verstaan

 

 Kinderen komen terug

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondiging van overlijden.

Dankzegging

Voorbede

 

Inzameling van de gaven

 

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 909 Wat God doet, dat is welgedaan

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen