Hobbe van Baerdt Tsjerke

23 september 2018 om 19:00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

Orde van dienst voor de viering van Schrift en Tafel

Voorganger ds. Christien Ferrari- van Schuppen

Organist Rients Schuddebeurs

M.m.v. de cantorij olv Grietje Dam

 

Welkom

 

Zingen psalm 65: 1 cantorij en 2  allen

Bemoediging en drempelgebed

Zingen lied 283: 1 cantorij , 2 en 3  allen

 

Gebed om ontferming

 

Zingen  lied 283: 4 cantorij  en 5  allen

 

Schriftlezing  Genesis 43: 26- 34

 

Zingen lied 385  De tafel van samen  1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij 4 allen

 

Verkondiging

 

Zingen   lied 840      1 cantorij 2 en 3 allen

 

Gebeden

 

De cantorij zingt “Tretet her zum Tisch des Herrn” Max Reger

 

Collecte  en toebereiding van de Tafel

 

Zingen van de geloofsbelijdenis

 

Tafelgebed   Nodiging   en wij vormen een kring

 

lied 405: 1 en 4  heilig heilig heilig

 

Nodiging

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Dankgebed

 

Slotlied lied 256  Blijf met uw genade bij ons    cantorij begint en wij zingen dan mee  ( 1 x cantorij en dan 2  x allen)

 

Gedicht Zing zacht   Frans Cromphout

 

Weer zingen wij Blijf met uw genade bij ons  lied 256    2x

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen