Hobbe van Baerdt Tsjerke

22 april 2018 om 19:00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

Voorganger: Jeroen Knol

Organist: Hielke Faber

 

OPENING

Welkom

Lied 66:1,2,3 Breek, aarde, uit in jubelzangen (Psalm 66)

Groet

Bemoediging

Gebed

 

DE HEILGE SCHRIFT

Lezing: Ezechiël 34,1-10

Lied 23: Ik wil van God als van mijn Herder spreken (Psalm 23)

Lezing: Johannes 10,11-16

Lied 651: Christus heeft voor ons geleden (Van het lam en de herder)

Preek: ‘Ik ben de goede herder’

Lied 654: Zing nu de Heer, stem allen in

 

GEBEDEN

Lofprijzing

Voorbede

Inzameling van de gaven

 

ZENDING EN ZEGEN

Lied 653:1,6,7 U kennen, uit en tot U leven

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen