Hobbe van Baerdt Tsjerke

25 februari 2018 om 19:00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

2e zondag vd 40 dagen: zondag Reminiscere (Gedenk)

Voorganger : ds. Cor Waringa

Organist: dhr. Jan Steven Wuite

 

‘Dat is uw zoon. Dat is je moeder’.

 

Stilte

 

Drempelgebed : lied 292

(cantorij en allen)

 

Lied voor de 40 dagen tijd : Lied 537

(cantorij couplet 1 en 3; allen couplet 2 en 4)

 

Psalm voor de zondag : Psalm 25

Cantorij: antifoon

Lezen: vs 1

Allen zingen: couplet 2

Lezen: vs. 6 en 7

Cantorij: antifoon

 

Schriftlezing: Marcus 3 : 31 – 35 en  Johannes 19: 26-27.

 

Zingen: Lied 740

(1 cantorij, 2 en 3 allen)

 

Woorden ter overweging

 

Stilte

 

Zingen :  Lied 157c

(cantorij en allen)

 

 

Gebeden,

met gezongen acclamatie : lied 368d

Stil gebed

Cantorij: Onze Vader, lied 369e

 

Inzameling van de gaven

 

Avondlied: lied 263

 

Zegenbede : Lied 414

(cantorij; gemeente zingt laatste twee regels mee :

Ga met ons op onze wegen, amen… )

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen