IT JONGEREIN

Protestantse Jeugdraad (PJR)

 

De PJR is het overkoepelende orgaan waarin alle jeugd- en jongerenactiviteiten binnen de protestantse Gemeente Joureca zijn ondergebracht.

 

Jeugdouderling:

Marjon Zijta

M. Winsemius-Lageveen

 

PJR taakdrager:

Gera Veldstra, geraveldstra@hotmail.com

 

 

Contactpersoon PJR:

Christien Ferrari - van Schuppen ferrari@pgjoure.nl

 

Een peuterdienst!

 

Tijdens het startweekend op 16 september om 9.30 uur!

Ook in september zal het zonnetje schijnen en is er weer een peuterdienst!

In het jeugdhonk van De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46.

Voor peuters tot 5 jaar en hun lieve pappa’s en mamma’s en hun pake’s en beppe’s.

 

Het is nog een verrassing waar we het over gaan hebben, maar je mag iets van je vakantie meenemen om te laten zien!

 

 

Nieuws over de Peuterdiensten!

Komend seizoen hebben we geen 4 peuterdiensten op het programma staan, maar 7 peuterdiensten!

Bij deze willen we de data’s doorgeven, zodat jullie ze alvast in de agenda kunnen zetten!

16 september; 21 oktober; 25 november; 16 december; 3 maart; 21 april en 19 mei.

Ze zijn allen in de Oerdracht op de ochtend!

Meer informatie is te zijner tijd te lezen in Fragmint.

 

Vriendelijke groetjes van de peuterdienstleiding.

 

P.S: Heb je vragen, dan kun je altijd de leidsters vragen of onze contactpersoon mailen:

 

 

VERSLAG KAMPWEEKEND 20-22 APRIL

 

Vrijdagavond vertrokken we met 65 kinderen naar kampeerboerderij Wouda in Appelscha.

Na aankomst werd iedereen getrakteerd op koffie/thee, limonade en iets lekkers. Nadat de ouders waren vertrokken werd de groepsindeling en het thema bekend gemaakt.

 

Het thema was dit jaar: Veiligheid/Geborgenheid.

Hierna konden de kinderen naar hun slaapzalen om alvast hun bed op te maken. Het is elk jaar weer een run op de bedden, iedereen wil naast elkaar slapen, dus worden de meeste stapelbeden tegen elkaar aan geschoven.

Rond 21.30 uur startte de dropping. Door de bossen was een mooie route uitgezet, met verkeersborden als aanwijzing. Onderweg moesten vragen worden beantwoord en halverwege was er drinken en een zakje chips. Ook bij terugkomst kreeg iedereen wat lekkers.

Zaterdagochtend werden we gewekt met pan deksels. Na het ontbijt en de afwas speelden we in het bos het spel ‘Schat van Appelscha’. Van ‘vossen’ kregen we cijfers en een toelichting en hiermee moesten we de code van een kluisje kraken en hierin zat weer een nieuwe opdracht: via de vossen moesten 5 voorwerpen worden verzameld. Een erg leuk spel was dit.

Na de lunch speelden de basisschool kinderen een zeskamp met spijkerbroek hangen, stokken vangen, lopen in een slang, een parcours op de skippy bal en met prikkarren en moest een hoepel om een stok worden gegooid. Vooral het ‘stokken vangen’ was een succes.  Het was prachtig weer dus na de zeskamp werd er een ‘watergevecht’ gehouden: iedereen kletsnat en daarna allemaal in de rij voor de douche.

De pubers waren naar het klimpark in Appelscha.

’s Avonds was er door de kinderen zelf een bonte avond georganiseerd met optredens, quiz, toneel, ‘cup song’ en een jury voor de beoordeling. Wat een creativiteit!  Ook hebben we een pub quiz gespeeld, met soms verrassende vragen. Tot slot was er voor de jongsten nog een Night Line en voor de pubers een spooktocht.

Zondagochtend om 8.15 uur werden we alwéér gewekt met pan deksels door een aantal enthousiaste jongens. Iedereen was meteen klaarwakker.

 

Na het ontbijt hadden we een themadienst onder leiding van Evert-Jaap en Sjouke.

Sjouke, Setske en Trycia, speelden een nummer en Birte zong daarbij. Door Gera en Coby werd een toneelstuk over het thema gespeeld en in groepjes beantwoordden we vragen over het thema. Dit werd toegelicht door een van de kinderen uit de groep.

 

 

Als afsluiting was er weer een muzikaal optreden, nu met zang van Birte en Lisanne.

Na de dienst konden er nog even worden gevoetbald e.d.

Na de lunch werd nog ‘levend stratego’ gespeeld, terwijl een deel  van de leiding  op de boerderij bleef om schoon te maken. Om 15.00 uur kwamen de ouders de kinderen weer ophalen.

Het was weer een geslaagd kamp met prachtig weer!

Trycia en Coby

 

 

 

 

 

 

 

6 - 6<>

 

12-PLUS CATECHESE

We hebben al weer bijna de laatste bijeenkomst gehad van de 12-plus catechese. In januari waren we in de gevangenis de Blokhuispoort en daar kregen we een rondleiding van een oud-bewaarder. Het was een indrukwekkend verhaal! Als laatste zei hij: ‘mocht je in je leven iemand tegenkomen die in de gevangenis heeft gezeten, kijk hem/haar daar dan niet op aan en veroordeel hem/haar niet. De straf zit er op en iemand mag weer verder in het leven, geef iemand die kans!’ Een week later vertelde pastor Corry Tigchelaar over het gevangenispastoraat, wat doet een dominee of pastor daar nu eigenlijk? En wat betekent het als je schuldig bent en wat betekent het geloof voor mensen die in de gevangenis zitten? Het zette aan tot nadenken. We komen nog één keer bij elkaar, samen met de ouders om tijdens een gezamenlijke maaltijd over van alles (na) te praten!    Ds. Christien Ferrari-van Schuppen

 

 

 

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen

Predikanten Pastores

Diensten Vieringen

Social Media

Links

Foto's   Video's

Liturgie

Diaconaat ZWO

It Jongerein

Wie zijn wij

Contacten

Cantorij

Verhuur zalen