IT JONGEREIN

Protestantse Jeugdraad (PJR)

 

De PJR is het overkoepelende orgaan waarin alle jeugd- en jongerenactiviteiten binnen de protestantse Gemeente Joureca zijn ondergebracht.

 

Jeugdouderling:

Coby Meesters-Boonstra, marcocoby@ziggo.nl

Mariska Winsemius-Lageveen

 

PJR taakdrager:

Gera Veldstra, geraveldstra@hotmail.com

Tinka Jongsma-Schaap, geert-tinka@zonnet.nl

 

Contactpersoon PJR:

Christien Ferrari - van Schuppen ferrari@pgjoure.nl

 

Wat leuk! Een Peuterdienst op 15 april!

Het verhaal is nog niet bekend, maar….. op 15 april zijn alle peuters en hun lieve pappa’s en mamma’s of pake’s en beppe’s welkom. We gaan dan weer een verhaal horen en beleven, zingen en knutselen.

Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom!

Om 9.30 uur in het jeugdhonk van De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46.

 

Kom en vier met ons mee!

 

Tot dan!  De peuterdienstleiding

 

 

Hé jij daar, ja jij!

Dit mag je niet missen!!!

 

Jongerenkamp 2018

Protestantse Gemeente Joure

Vanaf 8 tot en met 15 jaar.

 

Het kampweekend zal dit jaar plaatsvinden op 20, 21 en 22 april 2018!

 

Het thema is dit jaar Veiligheid.

 

Dus heb je zin een té gaaf kamp, stuur dan je naam, adres en telefoonnummer naar kampjoure@gmail.com of bel:

06-18122693 (Fokke Jan Wiersma)

 

12-PLUS CATECHESE

We hebben al weer bijna de laatste bijeenkomst gehad van de 12-plus catechese. In januari waren we in de gevangenis de Blokhuispoort en daar kregen we een rondleiding van een oud-bewaarder. Het was een indrukwekkend verhaal! Als laatste zei hij: ‘mocht je in je leven iemand tegenkomen die in de gevangenis heeft gezeten, kijk hem/haar daar dan niet op aan en veroordeel hem/haar niet. De straf zit er op en iemand mag weer verder in het leven, geef iemand die kans!’ Een week later vertelde pastor Corry Tigchelaar over het gevangenispastoraat, wat doet een dominee of pastor daar nu eigenlijk? En wat betekent het als je schuldig bent en wat betekent het geloof voor mensen die in de gevangenis zitten? Het zette aan tot nadenken. We komen nog één keer bij elkaar, samen met de ouders om tijdens een gezamenlijke maaltijd over van alles (na) te praten!    Ds. Christien Ferrari-van Schuppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zorg voor jou – kindernevendienst in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat daarbij steeds zal terugkeren is: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

Iedere zondag is er een zorgkoffer met steeds weer iets anders er in. Ben jij ook benieuwd wat er in zal zitten?

Contacten

Nieuws

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Gebouwen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek: