Fragmint is het maandblad van de Protestantse Gemeente Joure c.a. en Terkaple
Uiterste inleverdata van kopij en verschijningsdata van Fragmint in 2020:

Inleverdatum Verschijningsdatum
28 april14 mei
26 mei11 juni
30 juni16 juli
11 augustus27 augustus
15 september1 oktober
13 oktober29 oktober
10 november26 november
1 december17 december